Mednarodna raziskava o primerjavi plač Paylab, v okviru katere v Sloveniji deluje Plača.si, je pokazala, da štirje od desetih zaposlenih na delovnem mestu ne delajo v raznolikem okolju.

Raznolikost tu pomeni sestavo zaposlenih z več vidikov, pri čemer se je Paylab osredotočil na 6 ključnih vidikov: starost, materinstvo, izvor, etničnost oziroma nacionalnost, fizična invalidnost in spolna identiteta/usmerjenost. Ti vidiki pri zaposlovanju pogosto predstavljajo oviro.

Cilj raziskave je bil odkriti, v kakšnem obsegu so zaposleni v stiku s tujimi delavci, člani manjšin ali drugih etničnih skupin, osebami s fizičnimi invalidnostmi, materami malih otrok, starejšimi od 55 let in osebami z drugačno spolno usmerjenostjo.

Raziskava potekala v evropskih državah

Mednarodna raziskava o primerjavi plač Paylab, v okviru katere v Sloveniji deluje Plača.si, je raziskavo izvedla v drugi polovici leta 2018, zajela pa je 24.901 anketirancev iz 9 evropskih držav. Cilj raziskave je bil dobiti pregled nad dejanskimi stiki, ki jih imajo zaposleni na delovnem mestu s predstavniki skupin, ki so na trgu dela pogosto v slabšem položaju in na delovnem mestu večkrat manj sprejete.

Raziskava je potekala na Finskem, v državah srednje Evrope (na Češkem, Madžarskem in Slovaškem), na Balkanu (v Bolgariji Sloveniji in na Hrvaškem) in v dveh baltskih državah (v Latviji in Litvi).

Graf: Delež zaposlenih v anketiranih državah, ki se srečujejo z raznolikostmi na trenutnem delovnem mestu (vir: Paylab)

Raziskava je pokazala, da raznolikost na delovnem mestu zaposleni najpogosteje izkusijo v obliki dela s sodelavci, starimi nad 55 let, in sodelavkami, ki imajo otroke, mlajše od 10 let, in so se po prekinitvi vrnile na delo. To je v veliki meri povezano z demografijo in dejstvom, da je to največja skupina na trgu dela.

Do 42 odstotkov zaposlenih se v službi srečuje s starejšimi sodelavci. Najpogosteje s starejšimi sodelavci delajo zaposleni v državni upravi, predelovalni industriji in na področju varnosti.

37 odstotkov zaposlenih se na delovnem mestu srečuje z materami majhnih otrok. Najpogosteje z mamami delajo zaposleni v podpori uporabnikom, tekstilni industriji, državni upravi in bančništvu. V Sloveniji se z materami majhnih otrok na delovnem mestu srečuje 33 odstotkov zaposlenih (zanimivo, na Hrvaškem je ta delež kar 49-odstoten), s starejšimi sodelavci pa ima izkušnje 36 odstotkov zaposlenih (delež teh je največji na Hrvaškem in Finskem, kjer je preko 50-odstoten). 

V Sloveniji izkušenj z raznolikostjo manj kot v drugih državah 

Na splošno kar 44 odstotkov zaposlenih v Sloveniji nima stika s katerokoli izmed analiziranih skupin raznolikosti. Večji delež je raziskava zabeležila samo na Madžarskem (49 odstotkov).

Najmanj stika imajo zaposleni na delovnem mestu z invalidi in osebami, ki se identificirajo kot LGBTI, saj se z njimi v službi srečuje le 13 odstotkov oziroma 12 odstotkov zaposlenih. Osebe z vidno fizično invalidnostjo najpogosteje delajo v zdravstvu ali socialnih službah, izobraževanju, državni upravi in kot pomožno osebje.

Člane skupnosti LGBTI pri delu najpogosteje srečujejo jezikoslovci, zaposleni v podpori uporabnikom, zdravstveni in socialni delavci ter zaposleni v turizmu in trženju. V Sloveniji ima izkušnje s sodelavci, ki se identificirajo kot LGBTI, le 8 odstotkov zaposlenih, z invalidi pa 10 odstotkov. 

28 odstotkov zaposlenih se v službi srečuje tujimi sodelavci. Področja, kjer je to najpogostejše, so upravljanje kakovosti, prevajanje in tolmačenje, podpora uporabnikom, turizem in IT, telekomunikacije in tehnologija. Stike z manjšinami ima 20 odstotkov zaposlenih, najpogosteje gre za zaposlene na področju tujih jezikov, varnosti, zdravstva, upravljanja kakovosti in izobraževanja. Med zaposlenimi v Sloveniji ima delovne izkušnje s tujci 23 odstotkov zaposlenih, s pripadniki narodnostnih in etničnih manjšin pa le 6 odstotkov. 

Raznolikost je znak zrele korporativne kulture

Podpiranje raznolikosti je znak zrele korporativne kulture, pri čemer največjo korist podjetjem prinaša raznolikost mnenj in pristopov, s katerimi se takšne ekipe lotevajo reševanja nalog. Raznolika delovna sila podjetju prinese obilje mnenj, pri čemer z odražanjem širše družbe zagotavlja dovolj prostora za samouresničitev.

Poleg tega padajoče stopnje brezposelnosti podjetja silijo, da uporabijo tudi tiste skupine, ki se na poti k zaposlitvi običajno soočajo z večjimi ovirami. Podjetja so zato postala proaktivna pri ustvarjanju ustreznih delovnih pogojev in vključujoče klime. 

Zaposleni v IT-ju so na delovnem mestu najmanj deležni raznolikosti

Glede na rezultate Paylabove raziskave v najmanj raznolikem okolju delajo zaposleni na področju informacijskih tehnologij. Skoraj vsak drugi zaposleni v tem sektorju (48 odstotkov) namreč trenutno v službi nima vsakodnevnega stika s predstavniki 6 skupin raznolikosti, ki so bile upoštevane v raziskavi. Pri teh službah gre predvsem za kvalificirane tehnične delavce. 

Graf: Panoge, kjer se zaposleni najmanj in najbolj srečujejo z raznolikostjo (vir: Paylab)

Manj predsodkov med tistimi, ki delajo v raznolikem delovnem okolju

Zaposleni, ki se srečujejo z raznoličnimi ljudi glede na starost, izvor in etnično pripadnost, starševstvo in telesne invalidnosti na svojem delovnem mestu, imajo manj predsodkov in so bolj odprti za sprejemanje tistih, ki so drugačni od njih. Izkušnje na delovnem mestu z različnostjo pomagajo odpraviti ovire. Tisti, ki doživljajo raznolikost v svoji ekipi, so do dvakrat bolj prilagodljivi in odprti glede na pozitivno dojemanje marginaliziranih skupin na delovnem mestu v primerjavi s tistimi zaposlenimi, ki različnosti in drugačnosti ne poznajo od blizu.

To je bilo potrjeno v vseh devetih državah, ki so sodelovale v mednarodni študiji raznolikosti plač. Raziskava je pokazala še, da so z vidika raznolikosti na delovnem mestu najbolj pozitivno percepirane matere z majhnimi otroki, medtem ko se največ zadržkov kaže pri sodelavcih, ki se identificirajo kot LGBTI in pri pripadnikih narodnostnih oz. etničnih manjšin. 

Graf: Splošna percepcija skupin raznolikosti na delovnem mestu (vir: Paylab)

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice