Zaradi treh neuspešnih razpisov ostaja gostilna Pri treh ribnikih še vedno zaprta. Da bi gostilno zagnali vsaj delno, so pripravili nov razpis, ki je sezonski in ponuja najem kleti in gostinskega vrta pred vhodom. Kolikšna pa je tokrat najemnina?

Gostilna Pri treh ribnikih, ki velja za najstarejšo gostilno v Mariboru, tudi po že treh javnih pozivih še vedno ostaja brez najemnika. Tudi na tretji razpis za najem, ki se je končal v maju, namreč niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe.

Prav nezmožnost oddaje gostilne pa je spodbudila svetniško skupino Listo kolesarjev in pešcev, da je na včerajšnji seji mestnega sveta mariborske občine predlagala sklep, s katerim bi se pričel postopek prodaje nepremičnine.

»S tem se lahko izognemo žrtvovanju športnih, kulturnih, mladinskih in socialnih programov, ki jih izvajajo zavodi in društva v našem mestu. Po dobrih treh letih se je izkazalo, da je nakup gostilne spodletela investicija,« je povedal predsednik liste Josip Rotar, a je bila večina mestnih svetnikov proti prodaji.

Vendar je jasno, da v Mestnih nepremičninah, ki upravljajo z gostilno, še niso vrgli puške v koruzo. Pred dvema dnevoma so namreč objavili novi razpis, ki pa zajema najem le dela gostilne Pri treh ribnikih.

Razpis za oddajo kleti in gostinskega vrta pred vhodom

Gostinski lokal, nekoč znan tudi pod imenom Pri Kličku, so Mestne nepremičnine kupile junija 2020 od družbe Terme Maribor za okoli pol milijona evrov. Sprva je v njem ostal dolgoletni najemnik, a je pozneje odstopil od najemne pogodbe.

Gostilna je tako že kar nekaj časa zaprta, pomagali pa niso niti trije razpisi Mestnih nepremičnin, s katerimi so želeli najti novega najemnika.

Sedaj pa so v Mestnih nepremičninah pripravili razpis za vsaj delni zagon gostilne Pri treh ribnikih. Pripravili so namreč sezonski razpis, s katerim ponujajo najem objekta v spodnji etaži oziroma vinski kleti in koriščenja platoja za gostinski vrt pred spodnjim vhodom v gostilno.

Mesečna najemnina znaša 800 evrov

Predmet oddaje je spodnja etaža gostilne Pri treh ribnikih z vhodom iz vzhodne strani ter zemljišče, na katerem je možno postaviti gostinski vrt. Klet je velika 73 kvadratnih metrov, vrt pred vhodom pa 50 kvadratnih metrov.

Ponudniku bodo nepremičnino oddali v najem z vso obstoječo opremo, gostilna pa se oddaja v najem za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo pijač, slaščic, sladoleda, napitkov in hrane.

Najemnik pa bo moral izvajati gostinsko dejavnost šest dni tedensko ter mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti.

Kot že omenjeno predhodno, bodo najemno razmerje sklenili za določen čas oziroma poletno sezonsko obdobje, natančneje do letošnjega novembra. Pri tem pa v Mestnih nepremičninah dodajajo, da je najemno pogodbo možno podaljšati, v kolikor nepremičnina ne bo oddana v celoti.

Najemnik bo za najem nepremičnine plačeval fiksno mesečno najemnino, najmanjša ponudbena vrednost na nepremičnino, vključno z vrtom pa je 800 evrov. Plačevati bo moral tudi vse stroške, med drugim obratovalne in stroške sprotnih popravil in rednega vzdrževanja.

Ponudbe Mestne nepremičnine zbirajo do 16. junija, več informacij pa lahko zainteresirani posamezniki dobijo na njihovi spletni strani, po telefonu na telefonski številki 041 257 887, ali elektronski pošti [email protected].

Komentarji (2)

44 (ni preverjeno)

Prvi april-)

Julfa (ni preverjeno)

Lista za alkohol in cigarete

Starejše novice