Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Učitelj frizerstva

Srednja šola za oblikovanje Maribor išče učitelja praktičnega pouka v programu frizer.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja frizerske storitve, enoletne delovne izkušnje ter mojstrski in strokovni izpit.

Kustos

Pokrajinski muzej Maribor išče kustosa.

Delovne naloge vključujejo zbiranje, hranjenje, varovanje, proučevanje in strokovno obdelavo muzejskega gradiva, skrb za razvoj in vzdrževanje zadolžene zbirke, publiciranje gradiva in izsledkov strokovnega dela, razstavno dejavnost, popularizacijo stroke, sodelovanje pri raziskovalnih projektih, povezovanje dela muzeja z drugimi javnimi zavodi in podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja umetnosti ter humanistike, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Upravnik nepremičnin

Družba za storitve z nepremičninami Upra-Stan išče upravnika nepremičnin.

Delovne naloge vključujejo komuniciranje z etažnimi lastniki, organizacijo in vodenje ter prisotnost na sestankih etažnih lastnikov, koordinacijo in kontrolo sklepov, sprejetih na sestankih etažnih lastnikov, pregled nad izvajanjem vzdrževalnih del na objektih in infrastrukturi v upravljanju, izdelavo programov vzdrževanja in podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba s področja gradbeništva in enoletne delovne izkušnje.

Informatik

Zaposluje tudi Elektro Maribor, ki išče informatika.

Delovne naloge vključujejo sodelovanje pri uvajanju novih IT in programskih rešitev, nadzorovanje delovanja IT in podatkovnih baz, izvrševanje varnostne politike IT, nudenje podpore uporabnikom IT rešitev, organiziranje vzdrževanja in skladiščenje računalniške opreme, vodenje evidenc ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vodja marketinga

Družba Victus išče v Mariboru vodjo Marketinga.

Delovne naloge vključujejo samostojno izvajanje in vodenje aktivnosti na področju marketinga v sodelovanju z vodstvom podjetja, operativno vodenje, pripravo in izvedbo vseh marketinških aktivnosti, redno komunikacijo s strankami in poslovnimi partnerji, pripravo in izvedbo vsebin za objavljanje in upravljanje na socialnih omrežjih, upravljanje spletnih strani in podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja marketinga in oglaševanja ter triletne delovne izkušnje.

Laborant

Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas išče laboranta za laborantsko delo v osnovni šoli.

Za prijavo je potrebna srednja strokovna oziroma splošna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Vzdrževalec elektro opreme

Komunalno podjetje Ptuj išče vzdrževalca elektro opreme.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike ter enoletne delovne izkušnje.

Svetovalec za prodajo turističnih aranžmajev

Podjetje BMG išče na Ptuju svetovalca za prodajo turističnih aranžmajev.

Delo obsega svetovanje strankam, pripravo turističnih paketov, rezerviranje storitev in ostala sorodna dela v turistični agenciji Slovenia Vacation v Šikolah. Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba, zaželeno je znanje drugih tujih jezikov, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Finančni inšpektor

Finančna uprava Republike Slovenije išče na Ptuju višjega finančnega inšpektorja v sektorju za nadzor.

Delovne naloge vključujejo vodenje in samostojno odločanje v postopku finančnega nadzora in v drugih nadzorih iz pristojnosti finančne uprave, nadziranje zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti izvajanja predpisov, predlaganje standardov, postopkov in tehnik za področje nadzora in sodelovanje pri njihovi pripravi, vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, pripravo kazenskih ovadb in drugih gradiv v zvezi s kaznivimi ravnanji ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna ter štiriletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Delavec v grafični delavnici

Tiskarna AIP Praprotnik išče v Murski Soboti pomožnega delavca v grafični delavnici. Delovne naloge vključujejo razrez, dodelavo in pakiranje tiskovnih, montažo nalepk na terenu in podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Reševalec iz vode

Turistično podjetje Počitek - Užitek išče v Termah Vivat reševalca iz vode, ki bo skrbel za varnost kopalcev in red na kopališču.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, opravljena licenca za reševalca iz vode, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Kuhar

Komunika išče v Murski Soboti kuharja za samostojno pripravo jedi. Delovne naloge vključujejo tudi skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja, nadzor nad zalogami živil ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ter triletne delovne izkušnje.

Strojni tehnik

Podjetje Dastroj išče v Murski Soboti strojnega tehnika.

Delovne naloge vključujejo popravilo motornih vozil, strojev, naprav, gradbene in kmetijske mehanizacije, popravilo tovornih vozil, delo z viličarjem, mehanična, kovaška, ključavničarska dela ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Svetovalec

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije išče v Murski Soboti svetovalca področja.

Delovne naloge vključujejo urejanje podatkov za obračun, vodenje evidenc, knjiženje plačilnega prometa, urejanje konto kartic samoplačnikov, izdajanje odločb, pripravo pisnih pojasnil in odgovorov zavarovancem, izvajanje zahtevnejših postopkov povezanih z izterjavo terjatev v zapuščinskih postopkih ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja prava ali ekonomije, triletne delovne izkušnje in strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka II. stopnje.

Komentarji (2)

Pohorčan (ni preverjeno)

Ke pa te pederčina Micro polo????

jovanka broz (ni preverjeno)

kaj je z njim

In reply to by Pohorčan (ni preverjeno)

Starejše novice