Vir: razpisna dokumentacija, občina Lenart
V Lenartu bodo naposled deležni sodobnega prizidka šoli.

Naraščajoče potrebe in spremenjeni izobraževalni pristopi so postavili osnovne šole pred izziv prilagajanja in razširjanja svojih prostorov.

Eden izmed ključnih načinov za ustrezno zadovoljevanje teh zahtev je gradnja prizidka k osnovni šoli. S takšno nadgradnjo se šole prilagajajo sodobnim standardom, omogočajo boljše pogoje za učenje ter hkrati odpirajo vrata novim izobraževalnim možnostim. 

Prvotni dokumenti o projektu so nastali že v začetku leta 2021, a razlogi za projektom ostajajo enaki. V zadnjih desetih letih je na območju občine Lenart v povprečju rojenih 80 otrok na leto. 

Na število novih otrok pa ne vplivajo le rojstva, temveč tudi priseljevanje prebivalstva, zlasti mladih družin. 

Osnovna šola v Lenartu kmalu deležna sodobne širitve

Osnovna šola Lenart zaenkrat izvaja tri programe: vzgojno izobraževalni program osnovne šole, prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Pouk se trenutno izvaja na dveh ločenih lokacijah, ki sta v razdalji približno petsto metrov. Najmlajši otroci ob prometnici vsakodnevno prehajajo iz dislokacije na matično šolo k uram športne vzgoje, na kosilo in na druge skupne aktivnosti šole.

Organizacija dela na dislokaciji prinaša tudi številne dodatne stroške in pomembno vpliva na slabšo ekonomiko poslovanja šole, so leta 2021 zapisali v dokumentacijo. 

Prav tako je premajhna jedilnica. Tako učenci prvega razreda kosijo v večnamenskem prostoru, učenci od šestega do devetega razreda malicajo v večnamenskem prostoru in jedilnici, učenci do petega razreda pa malicajo v učilnicah. 

Premajhne so tudi garderobe, kabineti so premajhni, prav tako navadne učilnice in specializirane učilnice. 

Takšen bo prizidek 

Investicija tako zajema dozidavi matičnega objekta Osnovne šole Lenart v skupni površini 2091 kvadratnih metrov. 

Z dozidavo bodo vzpostavili devet učilnic prve triade, štiri specializirane učilnice, prostor za druženje, jedilnica, knjižnica s čitalnico, garderobe, prostore za učitelje, komunikacije, servisne prostore in sanitarije. 

Danes pa je bilo izdano javno naročilo za graditev Osnovne šole Lenart. V javno naročilo so zajeti projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobava in montaža opreme in izvedba zunanje ureditve. 

Vrednost investicije, ki je bila preračunana februarja 2021, znaša nekaj čez tri milijone evrov. Izvedba del je načrtovana v letošnjem in naslednjem letu. 

Starejše novice