Na Univerzi v Mariboru so včeraj slovesno odprli novo raziskovalno infrastrukturo, ki je locirana na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in je del večjega projekta InnoRenew. 

V novo nastalem laboratoriju, v sklopu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, katerega vrednost opreme je v višini 1.144.691,44 evra, bodo razvijali inovativne materiale iz obnovljivih virov, ki bodo uporabljeni predvsem na področjih gradbeništva, lesne in polimerne industrije.

Poudarek bo na razvoju in oblikovanju funkcionalnih poroznih materialov in polimernih kompozitov na osnovi bio-obnovljivih surovin, kot so celulozna vlakna, polisaharidni derivati, ki bodo zadovoljevali potrebe in zahteve potrošnikov ter nacionalne in evropske zakonodaje z namenom zagotavljanja energijske učinkovitosti in minimalnega ogljičnega odtisa.

Raziskovalna oprema bo tako omogočila razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih materialov v obliki nano-delcev, kapsul, nano-vlaken, aerogelov in polimernih kompozitov ter hkrati celovito karakterizacijo ključnih uporabnih lastnosti. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je za ureditev in preureditev prostora v nov laboratorij prispevala tudi približno 60.000 evrov lastnih sredstev.

V skladu s predvidenimi aktivnostmi projekta InnoRenew se bodo v Laboratoriju InnoRenew-FERI razvijali materiali, ki bodo zagotavljali funkcionalnost in udobje v grajenih objektih ter blagodejno vplivali na počutje in zdravje ljudi; lahki izolacijski materiali, filmi in membrane, funkcionalni premazi in gradbeni elementi z vključenimi aktivnimi delci. 

Obenem bodo uporabniku omogočali zaznavanje različnih okoljskih parametrov in mehanskih obremenitev z integriranimi senzorji, kot so razvoj optičnih senzorjev za nadzor konstrukcij in drugih mehanskih parametrov v pametnih zgradbah, razvoj senzorjev za zaznavanje kemijskih in biokemijskih parametrov v pametnih zgradbah, senzorji in merilni sistemi za brezkontaktno in 3D merjenje vsebnosti vlage v materialih in zgradbah. 

Izsledki raziskav bodo uporabljeni tudi v drugih področjih, kot so agronomija, bio-medicinski in higienski materiali ter geotekstilije

V nagovoru je rektor Zdravko Kačič izpostavil, da je današnji dan zagotovo ena izmed prelomnic na Univerzi v Mariboru, katera si prizadeva pridobiti pomembne infrastrukturne pogoje zato, da se lahko enakopravneje vključuje v mednarodni raziskovalni prostor. V toliko večje zadovoljstvo je, če lahko pri tem sodeluje z drugimi slovenskimi institucijami in se tako z združenimi močmi lažje dosežejo zadani cilji.

Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE Andreja Kutnar je izpostavila pomembnost interdisciplinarnega povezovanja znanosti, ki lahko bistveno pripomore k napredku.

Prav zaradi združenosti precejšnega deleža slovenskega raziskovalnega prostora in njegove raziskovalne infrastrukture, je ta postal privlačen tudi v mednarodnem okolju. S pridobljeno raziskovalno infrastrukturo bo tudi lažje slediti ciljem, ki jih narekuje Evropski zeleni dogovor do leta 2050.

Karin Stana Kleinschek, vodja laboratorija InnoRenew, pa je predstavila opremo v laboratorijih, ki je edina v tej regiji.

Nova raziskovalna infrastruktura tako omogoča razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih materialov v obliki nano-delcev, kapsul, aerogelov in kompozitov na osnovi bio-osnovanih polimerov; razvoj premazov in postopkov funkcionalizacije in strukturiranja površin in celovito karakterizacijo ključnih uporabnih lastnosti.

Namen projekta je postaviti raziskovalni inštitut za razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja

Namen projekta InnoRenew je postaviti raziskovalni inštitut InnoRenew CoE za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja in z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Danes raziskovalni inštitut InnoRenew CoE zaposluje že skoraj 60 oseb in sodeluje pri treh novih projektih Obzorja 2020 ter številnih drugih industrijskih in državno financiranih projektih.

Konzorcij projektnih partnerjev je pod vodstvom Univerze na Primorskem projekt InnoRenew prijavil na razpis instrumenta Teaming iz okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Projekt InnoRenew so – edinega iz Slovenije – novembra 2016 izbrali med 169 mednarodnimi prijavami, aprila 2017 pa je bil tudi uradno ustanovljen raziskovalni inštitut InnoRenew CoE.

Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za postavitev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, sredstva Evropske komisije pa je oplemenitila Vlada Republike Slovenije, ki prispeva še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za postavitev in dolgoročno delovanje raziskovalnega inštituta ter vseh ostalih devetih partnerskih ustanov.

Konzorcij, ki ga koordinira Univerza na Primorskem, vključuje mentorsko institucijo iz Nemčije, to je Fraunhofer Institute for Wood Research-Wilhelm Klauditz-Institut ter 7 institucij iz Slovenije: Univerzo v Mariboru, to je skupina raziskovalcev Inštituta za avtomatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod e-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije.

Sestava konzorcija zagotavlja širok nabor ekspertiz na področju obnovljivih materialov, ki segajo od zdravja, informacijskih tehnologij, ved o materialih, inženirskih ved, gradbeništva vse do kulturne dediščine in trajnostnega razvoja.

Komentarji (1)

Hojs_ (ni preverjeno)

Super!

Starejše novice