Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Na Pobrežju v Mariboru je predvidena gradnja 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Občani pa so sedaj na projekt podali kar nekaj pripomb. Kaj nanje odgovarjajo na občini?

Mestna občina Maribor je konec decembra razgrnila občinski podrobni prostorski načrt za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju.

Na območju je namreč predvidena umestitev stanovanjskega objekta s 60 oskrbovanimi stanovanji za starejše z zunanjo ureditvijo parkirnih in zelenih površin.

Prostorski akt je bilč razgrnjen do 30. januarja, v tem času pa so lahko občani na osnutek akta podali pripombe in predloge.

Sedaj pa so na mariborski občini objavili stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju. Kakšne pripombe so torej prejeli?

Skrb zaradi varnosti in osončenosti okoliških objektov

Ena izmed prvih pripomb se nanaša na faznost gradnje v prvi fazi ter na ureditev ceste ter pločnikov in posledično skrb za varnost otrok v času gradnje, predvsem na Zrkovski cesti. Občan je tudi predlagal, da se naj zaradi hrupa in smoga namesti zaščitna ograja ali nadstrešnica zaradi hrupa in smoga.

Na občini odgovarjajo, da je bila z namenom zagotovitve varnosti v prometu že narejena analiza odseka, v kateri so predlagane rešitve. Za posledičen hrup in smog pa predvidevajo visoko živo mejo ter nadstrešnico nad parkirišči.

Druga pripomba poudarja, da se zaradi višine načrtovanega objekta spreminja osenčenost okoliških bližnjih objektov. Občan razlaga, da imajo na strehi nameščeno sončno elektrarno, zaradi gradnje pa bi jim naj bila povzročena dolgoročna škoda zaradi osenčenosti elektrarne. Skrbi ga tudi zaradi morebitnih poškodb na njegovi hiši, ki jih bodo povzročili tresljaji zaradi gradnje.

Na mariborski občini so zaradi zagotavljanja zadostnega osončenja sosednjih objektov izdelali analizo osončenje in analizo vpliva novogradnje na proizvodnjo sončne elektrarne. Tako so ugotovili, da bi na sončni elektrarni občana v najslabšem primeru le do nekaj manj kot dva odstotka manj proizvedene električne energije letno.

Bo zaradi gradnje zmanjšana kakovost bivanja občanov?

Dve pripombi se nanašata tudi na razširitev in ureditev že omenjene Zrkovske ceste, pri čemer so na občini zatrdili, da načrt predvideva pločnik na zahodnem delu območja, predviden je tudi prehod za pešce na tem območju.

Ena izmed pripomb izpostavlja, da bo zaradi bližine in višine objekta motena zasebnost okoliških prebivalcev in s tem zmanjšana kakovost bivanja, zaradi česar občan v pripombi predlaga gradnjo nižje stavbe. 

Na občini odgovarjajo, da je načrtovani objekt z najbližjim vogalom za 15 metrov oddaljen od stanovanjske hiše in na kakovost bivanja posledično ne vpliva. 

V sklopu ene izmed pripomb pa je bilo podanih kar 24 manjših pripomb, vendar se te nanašajo le na uporabljen jezik in posledično spremembo terminologije in izrazoslovja v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Stanovanjski objekt bo vseboval 60 oskrbovanih stanovanj

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je območje, ki se nahaja v urbanem območju na Pobrežju, v neposredni bližini Drave. 

Gre za nezazidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji. Leži deloma ob obstoječi nizki individualni pozidavi in deloma ob objektih Doma starejših občanov Danice Vogrinec.

Območje načrtovanja obsega površino velikosti okoli 3700 kvadratnih metrov in je trenutno prazno in nepozidano. 

Z načrtovanim podrobnim prostorskim načrtom bi se tja umestil stanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji etažnosti do sedem nadstropij s pritličjem. V objektu je predvidenih 60 stanovanjskih enot oziroma oskrbovanih stanovanj. 

Zasnova objekta je načrtovana kot členjeno kompaktna kubusna stavba, kar bi naj omogočalo velike proste površine v okolici objekta, ki bodo namenjene deloma parkiranju in večinoma zelenim površinam, namenjenih druženju in rekreaciji. Med drugim načrtujejo fitnes na prostem, ureditev visokih gred in prostor za počitek.

Za stanovalce v načrtu veliko zelenih in prostih površin

V neposredni okolici območja se nahajajo tako nizki stanovanjski objekti kot visoki objekti Doma starostnikov Danice Vogrinec. Objekt, ki se umešča v prostor, je višinsko med obema obstoječima višinama, ki sta v prostoru evidentirani. 

S kompaktno kubusno zasnovo se objekt umesti na primernih odmikih od sosednjih zemljišč ter vzpostavi veliko prostega prostora, ki omogoča rekreacijo in sprostitev v zelenju.

Na zemljišču okoli objekta se predvideva ureditev zunanjih parkirnih mest in zelene površine. Predvidenih je 48 parkirnih mest, od tega 12 parkirnih mest za invalide.

Komentarji (9)

Ajgor1 (ni preverjeno)

Tile "meščani" s temi pripombami so prav patetični. V mestu so si v času realsocializma zgradili hiše z nikoli odplačinimi krediti, zdaj pa imajo pripombe, ker bo v bližini zrastel objekt. Kaj pa so mislili....da bodo živeli sredi mesta v oazi miru, obdani z gozdovi in petjem ptic?

baba od šupana (ni preverjeno)

pa ne samo hiše
Še avtomobile so si kupovali na račun stanovanjskih kreditov
ki jih tudi nikoli niso realno odplačali
In sedaj mi te dolgove odplačujemo

In reply to by Ajgor1 (ni preverjeno)

Moje mnenje (ni preverjeno)

Glede na vse te pritožbe mislim, da je najbolje, da se v naši državi neha graditi.

Rq (ni preverjeno)

nehajte s to famo "oskrbovanih stanovanj", ker to niso. vsaka pomoč, asistenca in oskrba je PLAČLJIVA in jo je treba posebej naročiti in plačevati. Ta stanovanja niso prav nič oskrbovana, edino kar malo diši po oskrbi je (obničajno) bližina kakega doma upokojencev, od koder bi pomoč in oskrba lahko prišli. Seveda, če jih stanovalec naroči in plača. To je pa tudi vse.

Katja7 (ni preverjeno)

Pička vam materina,pezdeti eni.Zavedajte se,da boste mogoče nekoč sami v teh stanovanjih.Jebena slovenska žlehtnoba

Franc s Piramide
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Objekte za zombije bi lahko naredili na zemljiščih bivše Magne v Hočah.

baba od šupana (ni preverjeno)

to se gradi samo da se gnar skriva
V teh stanovanjih bo vse drugo razen ubogih starčkov
Delavci z juga in študentje
ker tiste lahko takoj fukneš na cesto če zamujajo s plačili
mi je ded povedu
in on je zelo pametan

In reply to by Franc s Piramide

Jakove (ni preverjeno)

Seljačino ti si zombi od rodženja.

In reply to by Franc s Piramide

Lucijan (ni preverjeno)

Slovenca je sama hudobija skup, sovraži vse okoli sebe.

Starejše novice