Slika je simbolična.
Mariborska občina z javnim razpisom išče najemnika dveh poslovnih prostorov v lasti občine. Prvi prostor se nahaja na Gosposki ulici, drugi pa v Melju. Kolikšna pa je izhodišča mesečna najemnina?

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, v sklopu katerega bo poskušala najti najemnike za dva poslovna prostora v lasti občine.

Natančneje gre za ulični poslovni prostor na Gosposki ulici in poslovni prostor oziroma skladišče na območju Melja.

Za kakšne prostore gre in kolikšna je mesečna najemnina?

Prostor na Gosposki in na območju Melja

Prvi prostor se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Gosposka ulica 7 v Maribor. Prostor meri 92 kvadratnih metrov, oddaja pa se za trgovsko oziroma neživilsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 875 evrov, ob najemu pa je potrebno plačati varščino v višini 5250 evrov.

Drugi poslovni prostor pa predstavlja skladišče v pritličnem delu stavbe na naslovu Kraljeviča Marka ulica 19 v Melju. Poslovni prostor se oddaja za dejavnost skladiščenja in je velik 200 kvadratnih metrov, bodoči najemnik pa mora biti davčni zavezanec.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 624 evrov, ob najemu pa je potrebno vplačati varščino v višini 3744 evrov.

Ogled poslovnih prostorov pa bo potekal v sredo, 8. marca.

Ponudbe zbirajo do 16. marca

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini šest mesečnih najemnin, potrdilo o tem pa je potrebno priložiti ponudbi.

Na Mestni občini Maribor zbirajo ponudbe do vključno 16. marca, na razpisu pa bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem.

Če dva ali več ponudnikov hkrati ponudijo enako najugodnejšo vrednost v katerem od nadaljnjih korakov pogajanj, se šteje, da je uspel tisti ponudnik, ki je prvi vplačal varščino.

Več informacij pa lahko posamezniki najdejo na spletni strani občine.

Starejše novice