Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve rektorja. Edini kandidat je sedanji rektor Zdravko Kačič, ki 19. junija zaključuje prvi mandat.

Rektorja Univerze v Mariboru na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: pedagoški delavci, študentje in drugi zaposleni na univerzi. Volilno pravico ima 993 pedagoških delavcev, 13.824 študentov in 982 drugih delavcev, torej skupno okoli 15.800 ljudi.

Na dan volitev lahko vsak volilni upravičenec odda svoj glas na volišču na sedežu svoje članice od 10. do 16. ure. Predčasne volitve so potekale v ponedeljek na sedežu volilne komisije na rektoratu.

Današnje volitve zgolj formalnost

Zdravka Kačiča sta za kandidata za rektorja formalno predlagala senat fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter senat fakultete za strojništvo. Študentski svet univerze je podal pozitivno mnenje h kandidaturi, njegova izvolitev na današnjem glasovanju pa je le formalnost, saj je edini kandidat.

Zdravko Kačič, rojen 22. maja 1961 v Mariboru, je bil od leta 2003 zaposlen kot redni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je predaval na študijskih programih elektrotehnika in telekomunikacije.

V mandatu rektorja Danijela Rebolja (2011 - 2015) je bil prorektor, zadolžen za finančne zadeve, junija 2018 pa je v drugem krogu volitev premagal tekmeca Žana Jana Oplotnika z 52 odstotki glasov. V prvem krogu je med štirimi kandidati prejel 25 odstotkov glasov vseh volilnih upravičencev.

Starejše novice