Raziskava kaže, da se Slovenci vse manj bojimo za službe.

Najnovejša raziskava »Uvid v navade ljudi pri iskanju zaposlitve in percepcija ponudnikov zaposlitve« je pokazala, da se Slovencem zaposlitev še nikoli ni zdela tako varna. Kljub temu pa se jih kar četrtina spogleduje z zamenjavo službe. Le 17,2 odstotka vprašanih pri tem verjame, da jim bodo do nove službe pomagale zveze in poznanstva, kar je 12,6 odstotka manj kot leta 2016.

Kje torej Slovenci iščemo poti do nove zaposlitve in kaj nam je pri tem pomembno? Letna tržna raziskava, ki jo za zaposlitveni portal MojeDelo.com pripravlja inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana, je  predstavila rezultate obsežne ankete o iskanju zaposlitve med Slovenci. 

Svoje službe občutimo kot zelo varne

Ugodni gospodarski kazalci in rezultati se v Sloveniji poznajo. Polovica anketirancev, ki so sodelovali v anketi (vzorec 607 anketirancev, reprezentativen za Slovenijo po starosti, spolu in regiji), svojo zaposlitev vidi kot vsaj relativno varno.

Še več, glede na preteklo merjenje je precejšnja porast v mnenju, da je njihova zaposlitev zelo varna (29 odstotkov v letu 2019, 23 odstotkov v letu 2018). Obenem se je značilno zmanjšal delež tistih, ki menijo, da njihova zaposlitev sploh ni varna.

Le 3,9 odstotkov vprašanih meni, da lahko kadarkoli ostanejo brez svoje trenutne zaposlitve. 

Do nove zaposlitve v roku enega leta

Slovenci kljub temu ostajamo željni novih poslovnih izzivov. Število aktivnih iskalcev zaposlitve v letošnjem letu namreč ostaja podobno v primerjavi z lanskim letom. Novo zaposlitev aktivno išče več kot četrtina (26 %), največ (44 %) pa jih o tem razmišlja občasno.

Največ, 27 odstotkov, bi jih želelo službo zamenjati v roku enega leta, kar je znatno več kot v prejšnjih letih, 26 % vprašanih bi si želelo boljše zaposlitve v roku dveh do petih let. 

Vse bolj pomembni so nam dobro plačilo in dobri odnosi 

Glavni razlog za iskanje druge zaposlitve je želja po boljšem plačilu. Višja plača nam je vsako leto pomembnejša, saj bi leta 2016 s tem razlogom menjalo delovno mesto 24,6 % vprašanih, letos pa 36 % vprašanih. V zadnjem letu sta vse pomembnejša še dva dejavnika, in sicer želja po boljših odnosih in delovnem okolju (15 %) ter iskanje novih izzivov (11 %). 

Med 17 ponujenimi ključnimi dejavniki, ki bi vplivali na izbiro nove zaposlitve, je največ anketiranih izpostavilo pozitivno delovno okolje (36 %), sledita možnost zaposlitve za nedoločen čas (33 %) in bližina delovnega mesta (23 %).

Zmanjšal pa se je delež tistih, ki kot ključni dejavnik pri izbiri nove zaposlitve izpostavljajo možnost osebnega razvoja, fleksibilen delovni čas ter možnost napredovanja znotraj podjetja. Iščejo okolje, v katerem se bodo dobro počutili. 

Kje iščejo zaposlitev?

Informacije o delovnih mestih Slovenci najpogosteje iščemo pri svojih prijateljih in znancih (68,4 %), prek spletnih strani delodajalca (68,1 %), prek že zaposlenih v podjetju (65,8 %), na Zavodu za zaposlovanje (65,7 %), na portalu MojeDelo.com (60,7 %) in v manjši meri s pomočjo drugih virov. 

Zaposlitveni portal, na katerega anketiranci najprej spontano pomislijo (po metodi Top Of Mind – TOM proklic), je MojeDelo.com (45 %). Sledita spletni portal Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (22 %) in študentski servis (4 %).

Zveze in poznanstva niso več tako pomembni

Sicer anketiranci še vedno menijo, da so najverjetnejša pot do nove zaposlitve zveze in poznanstva (17 %) – pred Zavodom za zaposlovanje (16 %) in MojeDelo.com (12 %), ki je prvi med vsemi zaposlitvenimi portali.

Toda glede na pretekla merjenja značilno manj anketirancev meni, da so prav zveze in poznanstva najverjetnejša pot do nove zaposlitve.

Če bi se imeli anketiranci možnost prijaviti na isto delovno mesto le na enem mestu, bi se jih največ prijavilo na Zavodu za zaposlovanja (37 %), na portalu MojeDelo.com (28 %) in na družbenem omrežju LinkedIn.com (6,6 %).

Starejše novice