Slika je simbolična (foto: Žan Osim).
Podravska podjetja so lansko poslovno leto zaključila s skromnejšimi rezultati kot v letu pred tem.

Nekaj manj kot 9500 gospodarskih družb iz Podravja, ki so oddale letno poročilo, je ustvarilo 511 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je devet odstotkov manj kot leto prej. 

Ob upoštevanju inflacije to realno pomeni 15 odstotkov slabši izkupiček.

Kot je nedavno dejala vodja oddelka za statistiko in informiranje podravske območne enote Ajpesa Andreja Terbuc Munda, so lani neto čisti dobiček prikazovale družbe v vseh dejavnostih, tudi področje gostinstva, ki je še leto prej končalo v rdečih številkah.

»Realno so upadli tako doseženi prihodki kot odhodki. Izvozniki so beležili upad prihodkov za devet odstotkov. S pozitivnim poslovnim rezultatom se lahko pohvali okoli 72 odstotkov podjetij. Ostali so poslovali neuspešno, njihova skupna čista izguba pa je bila višja za kar 29 odstotkov,« je dodala Terbuc Munda.

Na Ajpesu so pri analizi lanskih rezultatov ugotovili, da so poslovne rezultate slabšali višji stroški dela in storitev, prvič po dolgih letih pa so zasledili za dobro tretjino povečane odhodke iz naslova financiranja.

Povprečne plače so ob upoštevanju vpliva inflacije ostale praktično na ravni izpred leta dni in še naprej zaostajajo za državnim povprečjem, ki je pri 2218 evrih. V Podravju so bile v povprečju nižje za 175 evrov.

Po besedah Terbuc Munde izkazani trendi lanskega leta v regiji niso v celoti enaki trendom državnega povprečja, saj je Podravje precej odvisno od predelovalnih dejavnosti, prav te pa so beležile največji upad prihodkov na tujih trgih. 

To se je posledično odrazilo na celotnem rezultatu regije, medtem ko so podjetja na ravni celotne države lani izkazale celo desetino višje rezultate na področju neto izkazanega čistega dobička.

Podravska podjetja so lani po podatkih Ajpesa zaposlovala 75.137 ljudi, kar je skoraj 1500 več kot leto prej

Ustvarila so 13,4 milijarde evrov prihodkov, kar je ob upoštevanju inflacije za šest odstotkov manj kot v letu 2022. Obseg ustvarjenih prihodkov na tujih trgih je znašal 5,75 milijarde evrov oziroma realno devet odstotkov manj kot leto prej.

Gospodarske družbe v regiji so v primerjavi z letom 2022 ustvarile za osem odstotkov več neto dodane vrednosti, ki je znašala 3,66 milijarde evrov, realno pa je ta ostala na enaki ravni kot leto prej. Takšen izkupiček pomeni 48.670 evrov na zaposlenega, kar je sicer za šest odstotkov višja številka kot predlani, ob upoštevanju inflacije pa je dejansko upadla za eno odstotno točko.

Kot je povedala vodja mariborske izpostave Vesna Zupanič, je bilo lani med poslovno aktivnimi družbami v regiji 51 velikih družb, ki so zaposlovale 27 odstotkov vseh zaposlenih v regiji in ustvarile dobrih 37 odstotkov prihodkov. 

Srednje velikih podjetij je bilo 154, majhnih 1530, mikro pa 7722. Največja so zaposlovala četrtino vseh delavcev ter ustvarila skoraj polovico celotnega izvoza v regiji.

Komentarji (1)

Kurbinsin (ni preverjeno)

Podravska in pomurska najbolj osiromaseni regiji v sloveniji. Sami betlari.

Starejše novice