Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila razpis za drugo dražbo nepremičnin v občinski lasti. Tokrat občina prodaja 14 stanovanj, dražba pa bo potekala v začetku junija.

Le teden dni nazaj je Mestna občina Maribor na dražbi prodala 17 občinskih stanovanj, sedaj pa je na svoji spletni strani že razpisala novo dražbo nepremičnin. Tokrat ponuja 14 stanovanj, katerih cena se giba od 5400 evrov za 18 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Gosposki ulici, pa vse do 92.000 evrov za večsobno stanovanje v velikosti 277 kvadratnih metrov na Lekarniški ulici na Glavnem trgu.

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so zemljiškoknjižno urejene. Na njih je v celoti vknjižena lastninska pravica Mestne občine Maribor, dejanske solastnice nepremičnin pa so še občine Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, občina Rače - Fram in občina Starše, ki so Mestno občino Maribor pooblastile za izvedbo postopkov prodaje.

Dražba bo potekala od 1. do 3. junija

Na elektronsko javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo posamezniki, ki bodo najkasneje do 26. maja 2021 do 12. ure na tem spletnem naslovu oddali popolno prijavo.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o plačilu varščine v višini deset odstotkov od navedene izklicne vrednosti. Dražba bo potekala na zgoraj navedenem spletnem naslovu od 1. do 3. junija 2021.

Vse informacije o pogojih za sodelovanje na elektronski javni dražbi najdete na spletni strani Mestne občine Maribor.

Občinska stanovanja dotrajana in potrebna celovite prenove

Stanovanja se prodajajo iz razloga, ker je njihova obnova ekonomsko nerentabilna, razlagajo na mariborski občini. Stanovanja so namreč dotrajana, potrebna celovite prenove in se prodajajo neopremljena.

Pri tem na občini dodajajo, da v predmetnem postopku ne zbirajo ponudb, saj gre za postopek prodaje po metodi javne dražbe, bi pa naj bil interes za oglede ogromen.

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo v primeru, da stanovanja ne bodo prodana, pa odgovarjajo, da predvidevajo, »da bodo prodana vsa stanovanja. Mestna občina Maribora ima za neprodana stanovanja tudi možnost znižanja izklicne cene v ponovni javni dražbi,« zaključujejo na občini.

Ogled nepremičnin bo organiziran v terminih, ki so navedeni v spodnji tabeli. Za ogled ni potrebna predhodna najava, individualni ogledi pa niso možni.

In katere nepremičnine so naprodaj? 

Na dražbi so tri stanovanja, ki se nahajajo na Bavarski ulici:

 • enosobno stanovanje na naslovu Barvarska ulica 8 v skupni izmeri 38,3 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 27,6 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 22.000 evrov,
 • dvosobno stanovanje na naslovu Barvarska ulica 8 v skupni izmeri 60,8 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 49,9 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 31.000 evrov,
 • enosobno stanovanje na naslovu Barvarska ulica 8 v skupni izmeri 40,2 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 28,9 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 20.000 evrov.

Eno stanovanje, ki se nahaja na Cankarjevi ulici:

 • dvosobno stanovanje na naslovu Cankarjeva ulica 14 v skupni izmeri 75,8 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 74,7 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 17.000 evrov.

Dve stanovanji, ki se nahajata na Gosposki ulici:

 • večsobno stanovanje na naslovu Gosposka ulica 26 v skupni izmeri 153,6 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 54.000 evrov,
 • soba na naslovu Gosposka ulica 26 v skupni izmeri 18 kvadratnih metrov, od tega meri bivalni prostor 13,2 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 5400 evrov.

Dve stanovanji, ki se nahajata na Gregorčičevi ulici:

 • dvosobno stanovanje na naslovu Gregorčičeva ulica 12 v skupni izmeri 67,4 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 58,1 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 43.000 evrov,
 • enosobno stanovanje v pritličju stavbe brez naslova (dvoriščna stavba na naslovu Gregorčičeva ulica 12 / Tyrševa ulica 13)  v skupni izmeri 48,4 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 33 kvadratnih metrov; izklicna vrednost znaša 21.000 evrov.

Pet stanovanj, ki se nahajajo na Lekarniški ulici:

 • večsobno stanovanje na naslovu Lekarniška ulica 1 (Glavni trg 11) v skupni izmeri 239 kvadratnih metrov; izklicna vrednost znaša 92.000 evrov,
 • večsobno stanovanje na naslovu Lekarniška ulica 1 (Glavni trg 11) v skupni izmeri 239 kvadratnih metrov; izklicna vrednost znaša 80.000 evrov,
 • enosobno stanovanje na naslovu Lekarniška ulica 3 v skupni izmeri 30,1 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 25,5 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 9000 evrov,
 • dvosobno stanovanje na naslovu Lekarniška ulica 3 v skupni izmeri 75,4 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 69,4 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 25.500 evrov,
 • dvosobno stanovanje na naslovu Lekarniška ulica 3 v skupni izmeri 37,9 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 34,6 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 15.000 evrov.

Stanovanje, ki se nahaja na Tomšičevi ulici:

 • dvosobno stanovanje na naslovu Tomšičeva ulica 7 v skupni izmeri 41,5 kvadratnega metra, od tega meri bivalni prostor 38,1 kvadratnega metra; izklicna vrednost znaša 20.500 evrov.

Za nepremičnine na naslovih Lekarniška ulica 1, 3 in Glavni trg 11 je v teku inšpekcijski postopek inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, gradbenega inšpektorata zaradi nevarne gradnje, predvsem zaradi dotrajanosti dvoriščnega dela objekta, razpoke v nosilnem delu stavbe in dotrajanosti ometa. 

Med drugim imajo stavbe, v kateri se nahajajo stanovanja na Gosposki ulici 29, Cankarjevi ulici 14, Gosposki ulici 26, Gregorčičevi ulici 12 in Lekarniški ulici, status nepremične kulturne dediščine.

Starejše novice