Slika je simbolična (foto: Bobo).
Mariborska občina išče potencialnega najemnika za občinski poslovni prostor v Melju. Za kakšen prostor gre in koliko bo moral potencialni najemnik odšteti za njegov najem?

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, v sklopu katerega bo skušala najti najemnika za poslovni prostor v lasti občine.

Poslovni prostor se nahaja v Melju, na Krajleviča Marka ulici 19, in sicer v prostorih nekdanje Mariborske tekstilne tovarne (MTT). Oddaja pa se za industrijsko rabo.

Poslovni prostor je velik 50 kvadratnih metrov, izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor pa znaša 223,26 evra.

Občina ponuja poslovni prostor v Melju

Kot že omenjeno, bo občina skušala najti novega najemnika za poslovni prostor v lasti občine. In sicer gre za:

  • poslovni prostor za industrijsko rabo v skupni izmeri 50 kvadratnih metrov, ki se nahaja v pritičnem delu stavbe na naslovu Kraljeviča Marka ulica 19.

Mestna občina Maribor nepremičnino daje v najem za nedoločen čas z začetkom najema po podpisu pogodbe. Pri tem pa na občini dodajajo, da je rok usposobitve nepremičnine, v katerem najemnik ne plačuje najemnine, en mesec.

Ponudbe zbirajo do 30. aprila

Pri tem pa je najemnik poleg najemnine in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za poslovni prostor dolžan plačevati tudi druge stroške, med drugim stroške manjših vzdrževalnih del.

Če bo za najem zainteresiranih več interesentov, bo občina med njimi opravila pogajanja o višini cene najemnine, z namenom doseganja čim višje najemnine in izbrala najugodnejšega. 

Potencialni najemniki ob tem izpolnijo obrazec na spletni strani občine, kjer se nahajajo tudi vse ostale podrobnosti, svoje ponudbe pa morajo poslati na naslov Mestne občine Maribor, elektronsko ali pa prijavo oddajo osebno v vložišču Mestne občine Maribor,  do vključno s torkom, 30. aprila.

Starejše novice