Študija Organizacije združenih narodov predvideva, da bi svetovno prebivalstvo lahko doseglo svoj vrh okoli konca tega stoletja, na ravni skoraj 11 milijard.

Vabimo vas, da si v okviru projekta EU VOICES ogledate še zadnji videoblog Uroša Lipuščka, ki razmišlja o pomenu migracij v prihodnje.

Svetovno prebivalstvo naj bi se po napovedih Organizacije združenih narodov v naslednjih tridesetih letih povečalo za dve milijardi ljudi, s trenutnih 7,7 milijard na slabih deset milijard.

Svetovno prebivalstvo se sicer še naprej povečuje, vendar se stopnje rasti med regijami močno razlikujejo. Nove projekcije prebivalstva kažejo, da bo devet držav predstavljalo več kot polovico predvidene rasti svetovnega prebivalstva do leta 2050.

Svetovna stopnja rodnosti, ki je padla s 3,2 rojstva na žensko v letu 1990 na 2,5 otroka leta 2019, naj bi se leta 2050 še znižala na 2,2 otroka.

Nad to ravnijo so samo Afrika, del Oceanije in latinske Amerike. Na žensko pa je potrebno 2,1 rojstva, da se zagotovi zamenjava generacij in prepreči dolgoročno upadanje prebivalstva, če ni priseljevanja. 

Število migracij se povečuje

Kot pravi Lipušček je iz omenjene študije razvidno, da se bodo neravnovesja, ki jih povzroča različna stopnja prirastka prebivalstva po svetu, nadaljevala tudi v prihodnjih desetletjih.

Še več grozeče podnebne spremembe, ki bodo prizadele predvsem Afriko, dele južne Amerike, Azije in Oceanije, kjer naj bi zaradi dviganja globine oceanov izginilo več otoških držav, bodo stalni generator množičnih migracij iz juga na sever.

K temu moramo prišteti še politično nestabilnost in vojne

Po podatkih svetovne organizacije je bilo v letu 2020 281 milijonov migrantov, ki so živeli izven svojih držav.

V to število so zajeti tudi begunci in prisilno preseljeni ljudje, prvih je bilo po podatkih visokega komisariata za begunce leta 2020 26 milijonov, drugih prisilno izgnanih ljudi pa kar 82 milijonov, kar kaže na povečano število svetovnih konfliktov. 

Migrante danes najdemo v vseh delih sveta. Migracije igrajo vse bolj pomembno vlogo v mednarodnih odnosih. Denar, ki ga migranti zaslužijo v tujini pogostonakazujejo družinam in sorodnikom iz države preselitve.

V številnih razvitih državah posebej v zahodni Evropi, so številni sektorji gospodarstva izjemno odvisni od migrantov. Klasični primer tega je Nemčija, kjer bi se gospodarski stroj brez migrantov ustavil. V komunalnih službah te države je na primer več kot 90 odstotkov tujih delavcev.

Migracije imajo pozitivni učinek na gospodarstvo

Medtem ko je pozitivni gospodarski učinek migrantov na državo priselitve očiten, pa je, kot izpostavlja Lipušček, učinek migracij na posameznikovo počutje in blagostanje veliko bolj nejasen, saj se migranti, posebej neizobraženi in nekvalificirani med njimi, počutijo tudi zaradi jezikovnih in kulturnih ovir, osamljeni in se težko integrirajo v nova okolja.

Takšno stanje lahko vodi v napetosti z lokalnim prebivalstvom. To potrjuje dejstvo, da se na primer še tretja generacijami migrantov iz severne Afrike težko vklopi v življenje, čeprav so bili rojeni v državi priselitve.

Migracije sprožajo pogosto tudi odpor domačega prebivalstva, ki se boji za svoja delovna mesta ali pa naraščanja potencialnega kriminala. To vodi tudi v posamične rasistične izpade proti migrantom.

Velika večina držav zato poskuša omejevati število migrantov. Vendar pa na primer evropske države zaradi dramatičnega staranja in upadanja rodnosti, brez dotoka migrantov ne bodo mogle zadržati svoje gospodarske ravni in življenjskega standarda.

Zato bodo migracije naša stalnica, kar pomeni, da se bo Evropa do konca tega stoletja v pogledu prebivalstva dramatično spremenila. Kaj pa to pomeni sicer, pa ni povsem jasno, zaključuje dr. Lipušček. 

Kaj pa vi menite? Kaj to pomeni, za prebivalce Evrope v prihodnje? Poglejte si videobloge Uroša Lipuščka na spletni strani EU VOICES in pod njimi oddajte svoje mnenje. S komentarjem se lahko potegujete tudi za veliko nagrado: štiridnevni izlet v Strasbourg za dve osebi. 

Vabljeni, da v družbi priznanih strokovnjakov in vplivnežev tudi vi razmišljate o vaši in naši skupni evropski prihodnosti!

Starejše novice