Na mariborski univerzi zvišanje cen storitev študentskih domov.

Upravni odbor Univerze v Mariboru je spričo dražitve energentov potrdil zvišanje cen storitev študentskih domov za 11 odstotkov. Na seji v sredo je med drugim potrdil tudi investicijski program za prenovo Študentskega doma 15 v naselju Gosposvetska.

Kot so danes sporočili z univerze, so članice in člani upravnega odbora po daljši razpravi potrdili zvišanje cen storitev študentskih domov po ceniku za 11 odstotkov z mesecem majem, z dodanim določilom, da se cene stanarin, parkirnin in ostalih storitev študentskih domov v tem letu ne uskladijo z letno stopnjo inflacije.

Prav tako so dodali, da naj se še nadalje intenzivno prizadeva za pridobivanje dodatnih sredstev in se v primeru pridobitve teh dodatnih sredstev cene storitev sorazmerno znižajo.

Upravni odbor je potrdil tudi investicijski program za prenovo objekta Študentski dom 15 kot enega izmed zadnjih obveznih dokumentov pred pričetkom same prenove. Ta bo po navedbah univerze zagotavljala povečano energetsko učinkovitost na način 'skoraj nič energijske stavbe', ustrezno požarno varnost, boljšo funkcionalnost objekta ter prenovo opreme.

Upravni odbor je podal soglasje k ustanovitvi stvarne služnosti za postavitev bazne postaje oziroma antenskega droga s telekomunikacijsko opremo na strehi Študentskega doma 2.

Ob tem se je vodstvo študentskih domov zavezalo, da bodo ob montaži, pred začetkom delovanja bazne postaje ter ob morebitni nadgradnji opravili meritve v prostorih študentskega doma, ki so najbolj izpostavljeni sevanju. Delovanje bazne postaje naj bi se omogočilo samo v primeru, če meritve ne presegajo dovoljenih vrednosti.

Z namenom širitve dejavnosti Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru, ki je do sedaj delovala zgolj znotraj članic, tudi za avtorje izven te univerze, je upravni odbor sprejel cenik storitev. S tem je po navedbah rektorata podprl rast založbe in obsega njenih storitev.

Upravni odbor se je prav tako seznanil s seznamom nepremičnega premoženja univerze in njenih članic.

Ob tem je podal zavezo vodstvu, da pred predvideno prodajo nepremičnin v lasti univerze preveri interes za prevzem upravljanja nepremičnine med ostalimi članicami univerze, so še sporočili.

Starejše novice