Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo mariborske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 3.

Čez manj kot dva tedna se bo za glasove volivk in volivcev potegovalo skupno 20 strank in list, ki so vložile kandidaturo za tokratne državnozborske volitve.

Volivci na splošnih parlamentarnih volitvah izvolijo 88 poslancev, po enega pa izberejo pripadniki italijanske in madžarske manjšine.

V uredništvu Mariborinfo smo vsem mariborskim kandidatom poslali ista vprašanja in jim tako dali možnost, da se bralcem podrobneje predstavijo. V nadaljevanju predstavljamo kandidate, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 3.

Vrstni red kandidatov je enak, kot je seznam Državne volilne komisije. Manjkajo tisti, ki na vprašanja niso odgovorili.

Leonida Polajnar, Gibanje Svoboda

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Trenutno se kot direktorica Območno obrtno podjetniške zbornice Maribor zavzemam za več možnosti ureditve bolj fleksibilnega poslovnega in gospodarskega okolja, ki bo omogočala razvoj tudi za malo gospodarstvo. Maribor ni samo Titov Most ali pa Lent. Celovit pristop, da pokažemo Maribor, to je moj cilj. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju gospodarstva in razvoja želim prispevati k svobodi. Svoboda do istih priložnosti za vse.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zadnjih nekaj let delam na projektih Evropske unije, in skozi svoje delo sem se naučila, kako pomembni so ti projekti. Pobrežje je eno tako območje, ki  ima ekstremni potencial. Ne samo, da se bodo tam postavljali trgovski centri ali ceste. Ampak, da se dvigne samozavest ljudem, ki tam živijo in jim pomagati in jih poslušati, predvsem kaj se tiče kvalitete življenja. Podpirati moramo tiste, ki uporabijo to zgodbo, ki jo ima Maribor. Moramo se zavzemat za mala podjetja, oni so temelj gospodarstva!«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»V svobodni Sloveniji morajo vsi mladi mladi imeti perspektivo, možnosti in varnost. Zavzemam se za več spodbud podjetnikom. Pospešiti moramo investicije v obnovljive vire energije s ciljem zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti. Aktivirati je potrebno alternativne investicijske sklade, ki so trenutno neizkoriščen potencial za spodbujanje investicij v razvojne projekte.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

/

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Absolutno. Podpiram razvoj novih infrastruktur, ki bodo omogočale lažji transport in nove logistične strategije. Maribor se je komaj začel razvijati, moramo mu nuditi podporo za lažje in hitrejše doseganje njegovega potenciala. Zelene rešitve so se že začele pojavljati v Mariboru pripravljeni smo za zeleni prestop in takšne cilje je potrebno vzpodbujati.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

  /

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

/

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

/

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

/

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Slovenija ima na nivoju strateških odločitev že začrtano pot k zeleni, podnebno nevtralni in odporni družbi, a manjka ji odločnosti za sprejem bolj ambicioznih stališč, drznejših velikopoteznih korakov in zmogljivosti za učinkovito izvajanje že sprejetih okoljskih in energetsko-podnebnih ciljev in politik.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Matic Komel, Levica

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem mlad Mariborčan, glasbenik, programer, prostovoljec in še kaj. Kandidiram v želji po državi, ki deluje za potrebe ljudi, brez klanjanja kapitalu oziroma interesom, ki niso v soskladju z javnim dobrim. Kjer z aktivno participacijo v demokraciji odločitve, ki vplivajo na naša življenja, sprejemamo mi, ljudje, brez cinizma in občutka nemoči.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zagovarjam transparentnost delovanja države z uvedbo ukrepov, kot so izvršljiva odgovornost posameznikov, imenovanih na javne funkcije, ločitev izvršne oblasti od javnih institucij in državnih podjetij ter transparenca in sledljivost delovanja strank v navezavi na njihove programe. Poleg naštetega bom branil tudi ostale programske točke Levice.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Dostopna stanovanja in zaposlitve, konsistenten kulturni program, ureditev javnega prevoza, hitra povezava Ljubljana-Maribor, decentralizacija in seljenje državnih institucij v Maribor.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ne.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

  /

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Okrepiti je treba vlogo države in lokalnih skupnosti v prehranski verigi. Javne institucije morajo kot pomemben odkupovalec hrane prevzeti aktivnejšo vlogo, tudi z večletnim vnaprejšnjim načrtovanjem odkupov. Za nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravo in kakovostno hrano je treba okrepiti tudi javno lastništvo v živilskopredelovalnih podjetjih.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

/

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Energetski razvoj mora iti v smeri razogljičenja. To pomeni izjemne napore na vseh področjih in podrejanje ostalih družbenih ciljev podnebnim. V energetiki ga bomo primarno dosegali s povečevanjem proizvodnih moči obnovljivih virov energije (sončna, vetrna in geotermalna energija, hranilniki energije) ter zmanjševanjem porabe energije.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Franc Kangler, Povežimo Slovenijo

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

»Že dalj časa sem v politiki, in sicer od leta 1996. Trikrat sem bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije, dvakrat v Državni svet Republike Slovenije, dvakrat za župana Mestne občine Maribor, trenutno pa opravljam funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve. Slovenija se je znašla po osamosvojitvi v političnem krču, kjer nekateri že v naprej izključujejo drugače misleče. Sam sem mnenja, da je treba konflikte v družbi reševati z dialogom, predvsem pa sem oseba, ki združuje in povezuje. To je eden bistvenih razlogov za kandidaturo.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Na prvem mestu prav gotovo za pravično in pošteno Slovenijo. V Sloveniji morajo zakoni veljati za vse enako, ne glede na to h kateremu političnemu polu posameznik pripada. Zavzemal se bom za boljši gospodarsko-ekonomski in socialni razvoj, za boljšo prihodnost Slovenije.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Razvoj mariborskega letališča in kopensko logističnega centra okoli letališča, razvoj ekonomsko-gospodarske cone v Mariboru (cona Tezno), ter ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki, s hkratno ureditvijo razmer na področju odpadnega blata čistilne naprave ter zagotoviti primerljive cene energentov.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Podpiram. Tudi sam sem kot župan zagotovil v neposredni bližini industrijske cone Tezno lokacijo z železniškim tirom. Mestni svet je za to območje že sprejel odločitev v predhodnem soglasju mestne četrti Tezno in Tabor. V ta namen sem takrat podpisal pismo o nameri za črpanje 40 milijonov evrov evropskega denarja, vendar gospodje, ki so po mojem odhodu prevzeli oblast, v mestu Maribor, te priložnosti niso izkoristili.« 

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Podpiram, glede na to, da je po mojih informacijah minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z županom Sašo Arsenovičem podpisal protokol o izgradnji infrastrukture v Mariboru. Sedaj je na potezi Maribor in aktualna oblast.« 

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Pripravlja se projekt razvoja na DRI (Družba za razvoj investicij), ki okrog letališča vključuje kopensko logistični center ter »zeleni program«, kar pomeni, da ob podpori države in tujih investitorjev, projekt lahko zaživi.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Žalostno je, da danes zasebniki državljane Republike Slovenije, ki imajo napotnice, ne smejo zdraviti in ne dobijo za to plačano, če pa naši državljani s temi napotnicami grejo k zasebniku v Avstrijo, pa je zavarovalnica dolžna to plačati. Gre za diskriminatorni odnos, ki ga je potrebno odpraviti. Prepričan sem, da v tistem trenutku, ko bi se lotili reorganizacije, ne bi bilo več čakalnih vrst in težav v primarnem in sekundarnem zdravstvu.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Možnosti je več. Potrebno je sprejeti zakon o visokogorskih kmetijah, spremeniti davčno zakonodajo in na Štajerskem uvesti t. i. »pušl šanke«, kar daje dodatne možnosti, da se ljudje odločijo, da hrano in pijačo pridelajo doma in tudi doma prodajo. Včasih je na podeželju vsaka hiša imela kozo, kure, svinje, danes več tega ne opazimo, zato bo predvsem potrebno mlade na podeželju vzpodbuditi za samooskrbo.« 

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Je, če bo prišlo do prenosa nalog iz državnega nivoja na regionalni nivo, v kolikor pa si želijo nekateri po ministrstvih obvezne naloge zadržati, pa ni smiselno.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»V smeri zelene energije (hidroelektrarne, sončne elektrarne, vetrne elektrarne ...).«

Odgovorite z DA/NE:

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Slavko Sajko, Domovinska liga - DOM

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Slavko Sajko iz Maribora. Star sem 57 let in sem po izobrazbi inženir elektronike. Delam kot informatik. Kandidiram na listi stranke Domovinska liga - DOM. Odločil sem se izpostaviti, ker mislim, da moramo odrasli ljudje svojim naslednikom zapustiti urejeno državo. Želim, da Slovenija ostane država slovenskega naroda.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Če bom poslanec, bom predlagal:

  • omejitev pritoka delavcev iz tujine, ker to znižujejo plače, draži stanovanja in obremenjuje okolje in nadomešča slovenski narod,
  • znižanje DDV na 20 odstotkov in znižanje vseh ostalih davkov,
  • zmanjšanje državne uprave, ukinitev nepotrebnih organov,
  • nezadolžen država,
  • tržno zdravstvo.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»To so vprašanja za lokalne volitve. Zdaj volimo parlament, ki bo sprejemal zakonodajo pomembno za celo državo. V urejeni državi bo tudi Maribor prosperiral. Na to vprašanje bom odgovoril čez dve leti, ko pride do lokalnih volitev. Maribor je mesto, ki ima probleme z večanjem prebivalstva in pozidavo plodne zemlje in degradacijo narave. Maribor ne potrebuje prebojnih projektov in ustvarjanja delovnih mest, ki jih potem dobijo priseljenci, Mariborčani pa odhajajo v tujino.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»To so vprašanja za lokalne volitve. Zdaj volimo parlament, ki bo sprejemal zakonodajo za celo državo. Na to vprašanje bom čez dve leti odgovoril, ko pride do lokalnih volitev. Maribor ima problem z večanjem prebivalstva in pozidavo plodne zemlje. Maribor ne rabi delovnih mest, ki jih potem dobijo tujci, Mariborčani pa odhajajo v tujino.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Letališče komercialno ni zanimivo. Mogoče bi bil dober vojaški center za usposabljanje zračne obrambe (radarji, rakete, droni, letala, helikopterji).«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Osebni zdravniki naj gredo na trg in računajo vsako obravnavo direktno bolnikom. Država se mora umakniti iz zdravstva in izvajati le nujno pomoč in vse prispevke vrniti davkoplačevalcem. Ljudje naj s svojim denarjem plačujejo zdravnik in ti se naj organizirajo tako, da bodo uspešni v zdravljenju in pridobivanju bolnikov.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Država se mora umakniti tudi iz kmetijstva, saj nima svojega denarja, ima le pobrane davke. S tem ne sme nikogar subvencionirati, pa tudi kmetov ne. Kmetje naj pridelujejo, kar se jim izplača. Slovenija mora biti pravična država do vseh. Ni težko le kmetom, ampak tudi delavcem in brezposelnim. Sistem razpisov in subvencij je poln korupcije.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Pokrajine me kot ideja ne prepriča, ker slutim še več birokracije in administracije in še večjih davkov.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Energetika je tehnična veda in je preresna, da bi jo prepustili politiki. Energija je draga, ker je obremenjena z davki in s prispevki za vetrnice in sončna panele. Če bi se to splačalo, bi ljudje s to kramo sami delali elektriko na črno kot kuhajo žganje ali delajo tobak. Tako pa bogati samo vlečejo subvencije in ostali to plačujemo.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. /
9. Verska vzgoja spada v šole. DA
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Dejan Stanko, Lista Marjana Šarca - LMŠ

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Kandidiram, ker želim spremembe in ker verjamem, da si državljanke in državljani to zaslužimo. Povrniti moramo zaupanje in vero v lepšo prihodnost, našo čudovito državo pa z optimizmom popeljati do normalizacije. Verjamem v program stranke LMŠ in prepričan sem, da je vseh 373 rešitev tistih, ki bodo Slovenijo popeljale po poti razvoja.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zavzemal se bom, da se bo politika končno začela ukvarjati in reševati realna vprašanja in probleme. Da se ne bomo večno spraševali, zakaj imamo na onkologiji večmesečne čakalne dobe, zakaj nimamo resne stanovanjske politike, zakaj še vedno nimamo brezplačne osnovne šole. Zavzemal se bom, da nas politika ne bo več razdvajala, ampak povezovala.« 

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Maribor kot univerzitetno mesto mora najprej poiskati svojo identiteto. Kam želimo kot mesto? Strategij je bilo v teh letih spisanih preveč, vsaj takšnih, ki so sledile ozkim parcialnim interesom. Lokalna politika mora s pomočjo poslancev iz Maribora pomagati, da se mesto razvije v smeri, kot bodo to pokazale poglobljene analize in širša razprava.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Pri tem vprašanju je potrebna širša razprava skupaj s civilno družbo kot tudi s strokovnjaki. Rešitev na tem področju predstavljajo primeri dobrih praks iz tujine. Skupaj s stroko se bomo zavzemali, da pridemo do primerne rešitve, ki bo v skladu z najvišjimi okoljskimi in tehnološkimi standardi.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Sama izgradnja tunela ima kar nekaj prednosti, med drugim omogoča sproščanje prometa v samem strogem centru mesta, posledično to pomeni manj škodljivih emisij v zraku in večjo kvaliteto bivanja prebivalcev na tem območju. Vendar pa mora biti odločitev sprejeta skladno z mnenjem stroke in realizirana v realnem časovnem okvirju.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Sam smatram, da bi se bolj kot v potniški terminal morali ozirati po logističnem središču. Z vzpostavitvijo logističnega terminala bi se Maribor utrdil kot pomembno gospodarsko stičišče v tem delu Evrope.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Z zaščito kmetijskih zemljišč in infrastrukture, spodbujanjem prehoda na sonaravno in ekološko pridelavo hrane, usmerjenostjo k tehnološkemu napredku kmetijstva, z razvojem zelenega turizma na kmetijah, ohranjanjem avtohtonih sort sadja in vrtnin, čebelarstvom ter z etičnim ravnanjem z živalmi. Ključna je prenova tako imenovane politike 'od vil do vilic'.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»V LMŠ zagovarjamo decentralizacijo Slovenije, okrepljen regionalni razvoj in medobčinsko sodelovanje ter odločno stojimo za tem, da je potrebno ustanoviti regije, nanje prenesti določene pristojnosti države, vključno s selitvijo dela sedežev državnih organov ter jim zagotoviti lastne finančne vire.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Obnovljivi viri energije in raznolika zelena energetska samooskrba so premalo izkoriščeni potenciali, ki jih Slovenija premore. Zavzemali se bomo za optimalen izkoristek tako vetra in sonca kot izgradnjo HE na srednji Savi ter izgradnjo drugega bloka NEK. Pomemben delež v prihodnosti mora predstavljati tudi geotermalna energija.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. Naj pove stroka
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Katja Kokot, Državljansko gibanje Resni.ca

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Katja Kokot, veterinarka, podjetnica in kmetovalka. Za kandidaturo sem se odločila zato, ker imam dovolj. V zadnjih dveh letih smo izgubili svojo svobodo, kršene so nam bile osnovne človekove pravice. Zmorem bolje, znam drugače. In bom. Verjamem v pravno državo in v zaupanje volivcev, da bodo na teh volitvah znali ločiti zrno od plevela.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»V prvi vrsti za prepoved obveznega cepljenja proti Covidu ter vpis prepovedi cepljenja ali diskriminacije na podlagi tega v Ustavo RS. Zavzemala se bom za dvig samooskrbe v naši državi, za nujno vrnitev našega javnega dolga in s tem povrnitev naše suverenosti in nenazadnje za večjo neposredno demokracijo z uvedbo e-referendumov.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Razvoj turizma (šport, Zlata lisica, Mariborski otok, gastronomija…), izgradnja parkirnih con na obrobju mesta z rednimi transferji do centra mesta (po zgledu Pirana), investicija v infrastrukturo Univerze v Mariboru.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da. Razumemo vpliv na okolje, a dokler ne bomo zmanjšali nastanek odpadkov, ki jih ni mogoče vključiti v cikel krožnega gospodarstva, dokler ne bomo primerno obdavčili proizvajalcev in proizvodov, ki so med največjimi proizvajalci takšnih odpadkov, s katerimi si ne moremo nič drugega, kot pa jih sežgati, tako dolgo potrebujemo tudi sežigalnico.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne, menim, da gre za zelo drag in trenutno nepotreben projekt. Namesto tega je treba večino prometa preusmeriti na obvoznice izven centra mesta. Prva naša skrb bi morala biti odplačilo našega javnega dolga, ter vlaganje v energetsko infrastrukturo.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Naši predlogi so vzpostavitev centra za nujno helikoptersko pomoč, servisna delavnica za helikopterje in letala, športno turistične vsebine (padalstvo, droni, gokart steza…).«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Z vzpostavitvijo sistema javnega zdravstva, kjer denar sledi bolniku in ne obratno, da mora bolnik slediti denarju in iskati pravega izvajalca, ki bo pripravljen opraviti storitev. Javno zdrav. pomeni, da se za enako storitev obračuna enaka cena ne glede na to ali je storitev opravljena v državni/zasebni ustanovi. Gre torej za nadgradnjo koncesij.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Z lokalno samooskrbo ter vzpostavitvijo zadrug, ki bi neposredno povezale kmete in kupce, kot je to npr. Zadruga Dobrina, javni zavodi bi morali obvezno sklepati pogodbe pri lokalnih kmetih, vzpostavitev nacionalne semenske banke, spodbujanje ohranitvenega kmetijstva (nižji stroški goriva, gnojil in mehanizacije) in vrtičkarstva.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Seveda je smiselna. Če želimo ohraniti naše lepo podeželje, moramo tudi na odročnih krajih zagotoviti vso potrebno infrastrukturo. Če želimo ohraniti in spodbujati lokalno samooskrbo, moramo pričeti vlagati sredstva tudi izven Ljubljane ter tako mladim zagotoviti možnosti za kvalitetno bivanje izven večjih mest.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Nujno moramo poskrbeti za posodobitev elektro omrežja, ki bo preneslo večjo obremenitev ob prehodu v OVE. Težko govorimo o spodbujanju OVE, če omrežje ni prilagojeno za sprejem viškov energije. Prihodnost je v lokalni energetski samooskrbi na nivoju mest/občin ter v kombinaciji solarne, geotermalne in vodne energije. Sem proti gradnji NEK2.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE 
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. /
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Rok Bukovšek, Slovenska nacionalna stranka - SNS

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

»Rok Bukovšek dela kot detektiv in sodni izročevalec. Pri svojem delu je tako spoznal vse obraze državljanov, pa tudi njihove stiske. Je diplomiran ekonomist, občinski svetnik in je prepričan, da se na področju gospodarstva lahko naredi še več, zato tudi kandidira. «

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zavzemal se bom za bogato in ekonomsko močno Slovenijo.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Kar nekaj projektov je, ki bi bili nujni, zato preferirat na samo tri ne bi bilo smiselno.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Najprej bi uredil lastništvo, pregledal obstoječe stanje in potem zarisal smernice.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?  

»Reorganizacija bo terjala veliko potrpljenja in časa, saj se v zadnjih letih ni na tem področju delalo nič, posledice pa vidne. Zato je težko na kratko zapisati kaj vse bi reorganiziral – ker edini pameten odgovor na to je vse.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Ljudje se še premalo zavedajo pomembnosti samooskrbe in so prepričani, da jih vodilni samo nekaj strašijo, kmetje pa želijo le subvencije. Najprej moramo miselnost ljudi spremeniti, da bomo lahko delali ukrepe.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Da.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Najprej je treba zgraditi NEK 2, potem pa korak za korakom dalje v smeri energetskega razvoja Slovenije.«

Odgovorite z DA/NE:

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Zoran Ličen, Socialni demokrati

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem gospodarstvenik. Da kandidiram na prihajajočih državnozborskih volitvah, se je v bistvu odločila obstoječa vladna koalicija, ki poskuša Slovenijo spremeniti v državo, kakršne večina državljanov ne želi. Socialni demokrati smo stranka, ki delimo vrednote skupnosti in združujemo ljudi, ki smo te vrednote sposobni udejanjiti. Verjamemo, da smo resna evropska država, usmerjena na zahod in da zmoremo zagotavljati tako razvojne priložnosti, kot tudi višje plače, dostopno javno zdravstvo, solidarnost in spoštovati različnost.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Fokus je gospodarstvo in dvig dodane vrednosti, kar bo omogočilo višje plače in višje davčne prilive. 2 milijardi evrov iz sklada za okrevanje bomo multiplicirali v 20 milijardni naložbeni paket, dodatnih 700 milijonov evrov bomo namenili dvigu dodane vrednosti in pametne produktivnosti ter 100 milijonov evrov propulzivnim malim in srednjim podjetjem. Neposredno pod predsednikom vlade bomo združili vse razvojne agencije in sklade in uvedli pregleden sistem za razvojne investicije, kjer 20 odstotkov potrebnih sredstev zagotovijo podjetja, 20 odstotkov sredstev je nepovratnih iz omenjenega sklada 60 odstotkov sredstev pa je povratnih, bodisi iz drugega, torej povratnega dela kohezije, bodisi iz bančnih kreditov.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Prenos posameznih ministrstev v različne dele države, vključno z enim v Maribor. Od tega seveda ne bo veliko dodane vrednosti, je pa nujno zaradi simbolnega pomena. Konkretno pa je za Maribor ključno da dobi bodisi Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ali sedež HSE (ki mora ponovno združiti oba energetska stebra). Takojšnji konkretni ukrepi pa so sprememba financiranja občin, ki mora odpraviti razkorak med obveznimi nalogami občin in sredstvi, ki jih občine za to dobijo, državno financiranje dokončanja protipoplavnih ukrepov ob Dravi in financiranje malečniškega mostu, za kar so potrebna minimalna sredstva. Dolgoročno pa višje financiranje UKC Maribor in vzpostavitev Aluminij - grozda odličnosti, ki bo omogočil produkcijo zahtevnih legur z visoko dodano vrednostjo. Temelji že obstajajo.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ker nisem strokovnjak, podpiram pogojno. Če bo kredibilna analiza pokazala, da imamo dolgoročno dovolj domačih ustreznih odpadkov in ustrezno lokacijo s soglasjem prebivalcev ter če bo delovanje dolgoročno vzdržno, sežigalnico načeloma podpiram. Dodaten pogoj je, da bo šlo za javno transparentno investicijo brez skritih stroškov in aneksov, da bo uporabljena najsodobnejša tehnologija brez škodljivih emisij in da bomo vedeli kaj storiti s frakcijo po sežiganju.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Trenutno ne. Prvenstveno okrepimo javni potniški promet, tako število linij kot frekventnost voženj in posodobimo floto avtobusov na vodik. Nato moramo vzpostaviti dovolj veliko število javnih in cenovno ugodnih parkirnih mest in stalnih povezav v ključne dele mesta in sosednje kraje in občine. Šele če tudi to ne bo zadostovalo je smiselno razmisliti o severni obveznici ali tunelu.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Mariborsko letališče leži med graškim, zagrebškim in ljubljanskim in vsa tri so nas prehitela, poleg tega imajo na voljo dodatne širitvene možnosti, ljubljansko pa se je pravkar razširilo. Zaradi napak v preteklosti je mariborsko letališče izgubilo konkurenčno prednost in ni veliko možnosti, da bi to spremenili. Obstajajo možnosti omejene cargo logistike in omejenega števila čarterjev, vendar je pri tem potrebno upoštevati upravičene zahteve in omejitve okoliških prebivalcev. Morda bi bilo smiselno razmisliti o drugačni rabi omenjenih letaliških površin.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Ključno je ločiti kratkoročne in srednjeročne rešitve. Kratkoročne so enostavne: direktorjem zdravstvenih zavodov povečati avtonomijo, da lahko nagrajujejo in kaznujejo, zdravniki se morajo odločiti ali bodo delali v javnih ali zasebnih ambulantah, ukiniti sedanji sistem dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ker ne zagotavlja konkurence, tri zavarovalnice pa za delovanje porabijo sedem odstotkov zbranih premij, izpad teh sredstev nadomestiti s progresivno prispevno stopnjo, ki jo pobira ZZZS, ki za svoje delovanje porabi en odstotek zbranih sredstev. Uvedba evropskih referenčnih cen in brezkompromisni spopad s korupcijo ter povišanje glavarinskega količnika. Srednjeročno je potrebno definirati kakšen sistem in kakšne storitve želimo in kaj lahko v resnici financiramo. Povečati privlačnost družinske medicine in redefinirati vlogo družinskega zdravnika po vzoru Avstrije kjer družinski zdravnik vzame tudi kri in opravi denimo UZ ter ga seveda razbremeniti administracije. Vzpostaviti enoten informacijski sistem,, da bomo poznali realno stanje ne le čakalnih vrst, ampak se bomo lahko sproti odzivali na težave. Razmisliti o večji specializaciji bolnišnic in povečati financiranje na raven najrazvitejših članic EU. Ne nasprotujem višjim plačam zdravnikov, ker so ti v vseh razvitih državah relativno najbolje plačani, vendar morajo izpolniti postavljene normative, ki jih seveda ne smejo določati sami, ampak jim mora določiti širši družbeni konsenz.« 

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Takojšnji ukrepi so povečanje evropskega financiranja, subvencij za namakalne sisteme in sisteme orositve ter subvencioniranje zavarovalnih premij in redefinirati Sklad kmetijskih zemljišč tako, da se več zemljišč nameni kmetom. Srednjeročno pa nameniti več usmerjenih subvencij za vinogradništvo in posodobitve družinskih kmetij ter za mlade prevzemnike. Posledično znižati stopnjo zaraščenosti višje ležečih kmetij, povečati delež ekološkega kmetovanja z večjimi subvencijami in prilagoditi sistem subvencij znanim zahtevam kmetom. Vzporedno vzpostaviti javen sistem cen v trgovinah da bo viden kmetov delež. Ob primerih cenovnih šokov, kot sedaj pri energentih, zagotoviti večje začasne subvencije. Z določitvijo najnižjih odkupnih cen zagotoviti ustrezno plačilo, z dvigom dodane vrednosti pa dolgoročno povečati kupno moč in večjo sposobnost nakupov domačih pridelkov. Pozabiti ne smemo niti na vzpostavitev treh večjih lesnih centrov, s čimer bi domači les dobil bistveno višjo dodano vrednost in ga ne bi bilo potrebno izvažati, nato pa uvažati dražjih polizdelkov.« 

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Je nujna za dinamičen in pravičen družbeni in prostorski razvoj, kajti sicer bomo čez 30 let imeli prebivalce le še v deset mestih. Število pokrajin mora biti racionalno, idealne bi bile tri pokrajine kar pa je glede na parcialne interese verjetno utopično. Sprejemljiv predlog je uvedba pokrajin po vzoru RKC, ki ima dve nadškofiji in šest škofij. Pokrajine morajo biti dovolj velike, da imajo smisel. Nanje bi prenesli matične naloge in ukinili upravne enote, prav tako bi nanje prenesli prostorske in razvojne naloge regionalnega pomena, medtem ko bi ostale prostorske naloge vrnili občinam. Hkrati bi morali z državne ravni prenesti finančne vire. Skratka pokrajine bi morale prevzeti prostorske, razvojne in del upravnih nalog z ustreznimi finančnimi viri in ne smejo postati le še en birokratski člen med županom in ministrom.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Znižati porabo, povečati zanesljivost omrežja in razpršiti pasovne vire. Mednarodne tovornjake na vlake in hitra železnica od Kopra do Šentilja. Povečati učinkovitost javnega potniškega prometa in znižanje ogljičnega odtisa, ki povzroča 40% emisij CO2, hkrati pa bi odpravili potrebe po gradnji dodatnih obvoznic, ki bodo dolgoročno nepotrebne. Povečati subvencije za trajnostno gradnjo s čimer bi znižali energetski in ogljični odtis stavb in hitreje uvajati vodik kot ključen energent mobilnosti. Posledično bi električni avtomobili postali le vmesna stopnja do vozil na vodik. Povečati vlaganja v 45.000 km elektro-energetskega omrežja. Slovenija je v preteklosti imela uravnoteženo razmerje med proizvodnjo in porabo električne energije in to lahko ponovno dosežemo. Preveriti prognoze rasti porabe električne energije, povečati subvencije in poenostaviti ter pohitriti gradnjo solarnih in vetrnih elektrarn ne le na strehah temveč tudi na degradiranih območjih in izkoristiti geotermalno energijo v Prekmurju in Velenju. Za pasovno energijo, ki je za industrijo nujna, pa vzpostaviti več ločenih proizvodnih enot blizu ključnih porabnikov. Gradnja TEŠ 6 je bila strateška napaka, vendar industrija potrebuje nekaj velikih virov pasovne energije. Namesto gradnje drugega bloka JEK, ki bo prav tako potreboval enako veliko rezervno proizvodnjo iz drugega vira, denimo veliko plinsko elektrarno in kar bo trajalo 10 let ter stalo 12 milijard evrov, je smiselna gradnja večih manjših modularnih reaktorjev blizu ključnih porabnikov, s čimer bi prebrodili naslednjih 20 let, do začetka komercialne rabe čiste energije iz fuzije, hkrati pa njihova kasnejša odstranitev ne bi predstavljala težave, ker gre za zelo varne reaktorje primerljive reaktorjem na jedrskih podmornicah ali letalonosilkah.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. Ne vem
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. DA
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Na poslana vprašanja niso odgovorili naslednji kandidati za poslance v volilnem okraju Maribor 3:

Žan Štuber (Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo), Joca Lipuš (Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba), Nina Gornik Mulec (Vesna - zelena stranka), Dejan Kaloh (SDS), Bernard Memon (Nova Slovenija), Nina Mihelič (Za ljudstvo Slovenije), Filip Mikuž (Piratska stranka Slovenije), Monika Žunkovič (Gibanje Zedinjena Slovenija),  Marina Držić (SAB), Danilo Burnač (Naša dežela), Jure Šušteršič (Naša prihodnost in Dobra država), Stanislava Naterer (DeSUS).

Starejše novice