Študentska organizacija Univerze v Mariboru med 21. in 30. julijem ponovno organizira tradicionalno Študentsko delovno brigado.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je tudi letos organizirala tradicionalno, že 19. Študentsko delovno brigado, ki bo med 21. in 30. julijem potekala v občini Kranjska Gora. S prostovoljnim delom bo okoli 40 študentov krajanom pomagalo pri urejanju okolice.

Pomoč prostovoljnim študentom je tudi letos ponudil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

Namen Študentskih brigadirjev

Namen Študentske delovne brigade je, da ponudijo pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe in pomoč regijam, ki so demografsko ogrožene. Tokrat so se odločili za občino Kranjska Gora, ki leži na tromeji z Avstrijo in Italijo in je po površini ena izmed večjih v Sloveniji in ena izmed najredkeje naseljenih. Kranjska Gora je pomembno gorsko turistično območje, kjer se prebivalci, poleg naseljenosti, soočajo tudi z zaraščanjem visokogorskih travnikov in kmetijskih površin.

V občini so zaskrbljeni zaradi dejstva, da je starejšega prebivalstva (nad 65 let) več kot prebivalstva mlajšega od 26 let, v zadnjih letih pa se ta razlika le še povečuje.

Aktivnosti v Kranjski gori

Študentje bodo pomagali pri pleskanju osnovne šole in vrtca v Mojstrani ter pomivanju oken in košenju trave, urejali bodo sprehajalne poti v Mojstrani, uredili okolico športnega dvorišča v Ratečah ter odstranitvi Japonskega dresnika ob brežini potoka Trebiža. Prostovoljni študentje pa bodo pri domačih opravilih pomagali tudi socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam, ki bivajo v občini.

 »Tradicija projekta ter podatek, da že devetnajsto leto zapored več kot 40 študentov del poletja nameni prostovoljstvu in solidarnosti do soljudi, veseli tako nas, kot vse generacije v Sloveniji. Mladi dokazujemo, da želimo širiti kulturo humanitarnosti in verjamemo, da bomo s svojimi dejanji pripomogli k lažjemu in boljšemu življenju občanov«, je povedala vodja letošnje izvedbe Bernarda Jeraj.

Zgodovina Študentske delovne brigade

Študentska delovna brigada ima dolgo in bogato tradicijo, prvo brigado so organizirali leta 1999 v Bovcu, kjer so študentje pomagali obnovi po potresu, leto kasneje pa so se z istim namenom zbrali v Kobaridu. Leta 2001 so se odpravili pomagati prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz. Od takrat dalje so pomagali še v Osilnici ob Kolpi, v zaledju Slovenske Istre, na Bohorju nad Senovim, v Velikih Laščah v kraju Krvava Peč, v Krajevni skupnosti Gradin, na Obretanovem na Koroškem, v Kozjem, v Vipavi, v občini Grad na Goričkem, v Občini Žužemberk, v Logarski dolini, v Dobrovniku in v Radljah ob Dravi.

 

Starejše novice