Vir: Facebook, Marprom
Še letos lahko v Mariboru pričakujemo spremembe v vožnji z mestnimi avtobusi. Pripravlja se sprememba obstoječih avtobusnih linij. Ker gre velike spremembe, smo za lažje razumevanje tokrat pogledali spremembo linije 12.

V Mariboru se obeta prenova sistema javnega potniškega prometa, ki zajema preureditev linij mestnih avtobusov. 

Kot poudarjajo na Mestni občini Maribor, so glavni cilji prenove povečanje števila potnikov, zagotovitev dostopnosti avtobusnega prevoza čim večjemu številu prebivalcev, prilagajanje spremembam v mestu zaradi novogradenj in optimiziranje njegovega delovanja tako, da čim bolj zmanjšajo stroške oziroma njegove izdatke.

Na podlagi analize, povratnih informacij občanov in strokovnih izhodišč so na Mestni občini Maribor pripravili štiri različne predloge novega poteka avtobusnih linij. Variante so nato ovrednotili in izbrali po njihovem mnenju najbolj optimalno.

Ker gre za korenite in velike spremembe, smo za lažje razumevanje in preglednost že opravili analizo načrtovane preobrazbe avtobusne linije 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9 in 10, sedaj pa smo podrobneje pogledali, kakšne spremembe se obetajo avtobusni liniji 12 Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Pokopališče Dobrava–Pobrežje–Mlinska AP.

Šest glavnih in 13. povezovalnih linij

S ciljem vzpostavitve konkurenčnega javnega potniškega prometa in glede na število potovanj med krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi predlog spremembe linij temelji na vzpostavitvi glavnih, povezovalnih in integriranih šolskih linij.

Na podlagi teh ugotovitev so določili glavne linije z odhodi avtobusov na od deset do 20 minut. Te povezujejo najgosteje naseljene dele občine in tvorijo mrežo, ki omogoča udobnejše prestopanje. To so linije:

  • G1 (Tezno), 
  • G2 (Nova vas), 
  • G3 (mestna krožna linija), 
  • G4 (Studenci), 
  • G5 (mestna linija po Lentu) in 
  • G6 (Vzpenjača).

Povezovalnih linij je predvidenih 13 in zagotavljajo dostopnost tudi v redkeje naseljenih predelih. V koničnem času bi vozile na 25 minut ali več. Pri tem pa na občini zagotavljajo, da bo možno s prestopanjem iz povezovalnih na glavne linije hitro potovanje po mestu.

Ne nazadnje integrirane šolske linije pokrivajo območja, kjer redni javni potniški promet ne obratuje in omogočajo vožnjo predvsem šolarjev do osnovnih šol.

Linija 12 nič več na Tabor

Mestna avtobusna linija številka 12 Mlinska AP–Gosposvetska rondo–Pokopališče Dobrava–Pobrežje–Mlinska AP je ena izmed 19 avtobusnih linij javnega mestnega prometa v Mariboru.

Linija krožno povezuje središče Maribora s Koroškimi vrati, Novo vasjo, Teznim, Brezjem, Pobrežjem in Taborom ter obratuje v smeri proti urinemu kazalcu, nasprotno od linije 3, ki ima podobno traso.

Kot smo že razložili v enem izmed prejšnjih člankov, bo po prenovi mestnih avtobusnih linij, avtobusna linija 3 postala glavna mestna krožna linija, ki bo potekala v obeh smereh, z namenom povezovanja Tezna in Pobrežja po Tezenski ulici z Novo vasjo, Taborom, Studenci in mestnim središčem. Ob tem pa linija 3 ne bi več obiskovala mariborskih pokopališč.

Zato snovalci prenove avtobusnih linij predlagajo, da bi avtobusna linija številka 12 postala povezovalna mestna krožna linija, ki bi prav tako potekala v obeh smereh in bi povezovala obe mariborski pokopališči. Prav tako bi vozila do novih naselij na Studencih in tudi v Melje.

Linija številka 12 tako po prenovi ne bo več vozila skozi središče mesta, mimo Glavnega trga, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Europarka. 

Vir: Mestna občina Maribor

Avtobusi bodo odslej redno vozili v Melje

Avtobusi bodo namreč odslej vozili mimo glavne železniške postaje, nato po ustaljeni trasi po Krekovi ulici mimo občine, po Gosposvetski cesti, preko Koroškega mostu, nato pa bi na Poljanah zavili desno na Šarhovo ulico, nato pa po Erjavčevi ulici, Pekrski cesti, Ilichovi ulici mimo RTV centra Maribor do krožišča v Borovi vasi.

Nato bodo avtobusi vozili po ustaljeni trasi, po Cesti proletarskih brigad, Ptujski cesti na Teznu, vse do pokopališča Dobrava, po Dupleški cesti, cesti XIV. divizije, mimo pokopališča Pobrežje ter po ustaljeni trasi do dvoetažnega mostu.

Avtobusi bodo pot nadaljevali preko dvoetažnega mostu v Melje, kjer bodo na Oreškem nabrežju zavili desno, se preusmerili na Kraljeviča Marka ulico, nato pa po Meljski cesti vse do glavne železniške postaje.

Ne nazadnje se bodo zaradi spremenjene trase dodala nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco). 

Zaradi poteka trase skozi Melje, se bo avtobus dodatno ustavljal na postajališčih ŽP Maribor, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Kraljeviča Marka in Oreško nabrežje 1.

Mesec dni časa za oddajo pripomb

Predlog prenove sistema javnega potniškega prometa bo v javni razpravi od 12. januarja do 12. februarja.

Vpogled v dokumentacijo je možen v prostorih Mestne občine Maribor, na sedežih mestnih četrti ter krajevnih skupnosti v času uradnih ur ter preko spleta, kjer lahko občani oddajo svoje predloge ali pripombe.

Predvidoma aprila je nato predvideno prvo branje predloga v mestnem svetu, drugo branje je načrtovano maja, nato pa javno podjetje Marprom potrebuje približno dva meseca za uvedbo sprememb.

Komentarji (1)

totiborčan (ni preverjeno)

Ne vem kako se bodo avtobusi zapeljali na Pekrsko cesto. Tam se še dva avta težko srečata... Pa potem od doma starejših dalje po tisti ozki cesti med hišami, kjer so ograje bajt čist na cesti in se nonstop sprehajajo gruče ljudi, ni pa nobenga pločnika. Naj raje prej cesto uredijo, da bo varno, ne pa tiščijo te avtobuse v totalno neprimerne ulice. Veliko bolje bi bilo, da se zapelje naprej po podaljšku Proletarskih brigad do rondoja in potem po Erjavčevi dalje. Veliko bolj varno in manj obremenjajoče za prebivalce. Tistih 200m pa se ljudje že sprehodijo dlje do Erjavčeve na postajo ali pa na Šarhovo.

Starejše novice