Karierni sejem je namenjen osnovnošolcem, njihovim staršem, učiteljem in strokovnim delavcem na področju karierne orientacije mladih.

Karierni sejem za osnovnošolce bo potekal v sredo, 13. novembra od 8. do 19. ure, v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna«. Ob 16. uri bo predavanje za starše na temo karierne orientacije mladih s posebnimi potrebami, ob 17. uri pa bo sledilo predavanje o splošni karierni orientaciji mladih.

V času obeh predavanj, to je od 16. do 18. ure, bo Mladinski kulturni center Maribor organiziral Živo knjižnico, to je pogovor otrok s predstavniki različnih poklicev. Starši lahko torej otroke prepustijo mladinskih delavcem, sami pa ta čas poslušajo predavanje, ki bo v neposredni bližini.

Na kariernem sejmu razstavljajo podjetja, ki potrebujejo kadre, srednje šole, ki izobražujejo kadre, ter druge organizacije, ki tako ali drugače skrbijo za izobraževanje in usposabljanje mladih za vstop na trg dela. Delodajalce bosta posebej predstavili Štajerska gospodarska zbornica ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor.

H kariernemu sejmu so posebej povabili Mladinski kulturni center Maribor kot občinski javni zavod, namenjen mladinskim in kulturnim dejavnostim, PIKA dnevni center za otroke in mladostnike, ki ga vodi Center za socialno delo Maribor, ter zasebne mladinske centre, ki jih sofinancira Mestna občina Maribor.

Na ta način bi želeli mladim in njihovim staršem predstaviti organizacije, v okviru katerih je možno kakovostno preživljanje prostega časa in nabiranje različnih socialnih veščin, ki jih mladi vse bolj potrebujejo za vstop na trg dela. Prav tako se predstavljajo organizacije, ki zaposlujejo, izobražujejo in usposabljajo mlade invalide in mlade s posebnimi potrebami.

Karierni sejem v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizira Mestna občina Maribor

Gre za karierni sejem, katerega organizator je lokalna skupnost. Zato so organizatorji še posebej pozorni na vsebine, ki omogočajo kakovostno bivanje in sobivanje mladih v lokalni skupnosti.

Mestna občina Maribor želi aktivno izboljšati gospodarsko sliko v mestu. Izkoristiti želijo vse priložnosti na področju zmanjševanja razlik z danes razvojno močnejšimi regijami. S finančnimi spodbudami za razvoj malih podjetij in različnimi projekti želijo v Mestni občini Maribor spodbuditi podjetnike, da bodo z investicijami zagotavljali dodatna delovna mesta.

Kaj vse bodo lahko mladi videli in izvedeli:

  • spoznali posamezne poklice,
  • spoznali izobraževalne ustanove in programe, ki jih te izvajajo,
  • dobili informacije o razmerah na trgu dela in deficitarnih poklicih,
  • se udeležili delavnic, predavanj na temo načrtovanja izobraževalne in karierne poti ter potreb na trgu dela,
  • se morda znebili predsodkov do posameznih poklicev,
  • se seznanili s potencialnimi delodajalci, z možnostmi za zaposlitev ali za opravljanje prakse,
  • spoznali organizacije, ki izobražujejo, usposabljajo in zaposlujejo mlade invalide,
  • spoznali mladinske delavce, se seznanili z mladinskim delom in s programi, ki jih izvajajo mladinski centri,
  • se iz oči v oči pogovarjali s predstavniki posameznih poklicev.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice