Občinski svet občine Lendava je na svoji osmi seji 16. oktobra 2019 sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019.

Med prejemnike priznanja je po predlogu Komisije za statutarno pravna vprašanja določil tudi Bena Misjo, športnika v borilnem športu taekwondo, kateremu je kot priznanje dodelil Priznanje občine Lendava. To je bilo Benu Misji podeljeno ob praznovanju občinskega praznika, oktobra 2019.

Občina Lendava pa je nato dne 13.2.2020 prejela dopis Taekwondo zveze Slovenije, v katerem je zveza negirala rezultate in dosežke Bena Misje, na podlagi katerih je prejel občinsko priznanje. Po pozivu s strani Občine Lendava je Beno Misja Občini posredoval obrazložitev, v kateri je navedel, da ni imel namen nikomur škodovati ali zavajati tiste, ki so dobronamerno verjeli v njegove uspehe ter da je bil tudi sam izigran in žrtev manipulantov. Za nastalo situacijo se vsem občanom občine Lendava opravičuje, občinsko priznanje pa vsekakor želi vrniti.
 

Zato je Magyar 24. februarja podal predlog, da se zaradi ugotovljenih novih dejstev po podelitvi priznanja, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve priznanja, prične postopek odvzema tega priznanja. Predlog župana je bil dva dni kasneje posredovan članom Komisije za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja in članom občinskega sveta.

»V skladu z določilom tretjega odstavka 15. člena Odloka o priznanjih občine Lendava o odvzemu občinskega priznanja odloča občinski svet na predlog župana in po predhodnem mnenju Komisije za občinska priznanja. Zato je Komisija za statutarno pravna vprašanja in občinska priznanja je na svoji 5. seji dne 23.4.2020 obravnavala predlog župana in ob tem sprejela sklep, s katerim soglaša, da se zaradi ugotovljenih novih dejstev po podelitvi priznanja, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve priznanja, Benu Misji odvzame priznanje občine Lendava za leto 2019«.

Po sprejemu sklepa občinskega sveta bo občina Bena Misjo pozvala k vrnitvi priznanja v fizični obliki. Kot prejemnika pa ga bo brisala tudi iz evidence prejemnikov priznanj Občine Lendava.

»Navedeni primer za občino pomeni negativno izkušnjo, kar se je odražalo tudi v medijih. Zato je potrebno, o čemer je že razpravljala tudi Komisija za statutarno pravna vprašanja in občinska priznanja dodatno zaščititi predloge priznanj tako na strani predlagateljev kot na strani za občinsko priznanje predlaganih kandidatov (npr. izjave glede resničnosti podatkov, potrjene reference oziroma dosežki …),« so zapisali na Občini Lendava.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice