Slika je simbolična (foto: Bobo).
Na desnem bregu Drave, natančneje na Pobrežju, načrtuje zasebni investitor nov gradbeni projekt, ki ga bo sedaj potrjeval še mestni svet. A kaj bi na Pobrežju sploh gradili?

Mestna občina Maribor je pripravila odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Pobrežju, natančneje severno od Istrske ulice, ki ga bo na seji konec januarja potrjeval mestni svet.

Investicijska namera, ki je predmet navedenega načrta namreč obsega gradnjo treh novih večstanovanjskih objektov, na večjem delu območja pa je predvidena tudi podzemna garaža v dveh etažah in ostala ureditev potrebna za funkcioniranje območja in novih stavb.

Predvidena gradnja leži na Pobrežju

Zemljišče, na katerem načrtujejo tri nove večstanovanjske objekte, je veliko 8295 kvadratnih metrov in se nahaja na desnem bregu reke Drave oziroma v južnem delu mestne četrti Pobrežje.

Območje leži vzhodno od mestnega pokopališča Pobrežje, severno od Istrske ulice, v neposredni bližini doma starostnikov Sončni dom, ki se nahaja med Cesto Osvobodilne fronte in Železnikovo ulico.

Investitor, ki želi graditi na Pobrežju, je družba za oddajanje in upravljanje nepremičnin WEGRAZ-SLO. Za novo stanovanjsko ureditev na omenjenem zemljišču so že pripravili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljsko poočilo, pri čemer je javna razgrnitev dopolnjenega osnuka načrta potekala konec decembra.

Javno obravnavo občinskega podrobnega prostorskega načrta so nato izvedli 17. januarja, sedaj pa bo na seji mestnega sveta potekala prva obravnava dopolnjenega osnutka načrta.

Kaj bi torej radi zgradili na Pobrežju?

Na območje, ki se nahaja ob Cesti osvobodilne fronte na Pobrežju, želi investitor umestiti tri večstanovanjske objekte različnih gabaritov s podzemno garažo v dveh etažah. 

V vseh stavbah so v večji meri načrtovana stanovanja, v pritličjih stavb pa bo možna ureditev storitvenih dejavnosti.

Tako naj bi prvi objekt zraven dveh kletnih etaž in pritličja obsegal še sedem nadstropij, drugi šest nadstropij, tretji pa zraven pritličja in kleti še tri nadstropja. Objekti naj bi imeli ravno streho, s čimer načrtujejo postavitev zelene pohodne strehe.

Dostop na območje je predviden na severu, od koder so predvideni glavni dostopi ter uvoz in izvoz v skupno podzemno garažo novih objektov. Ob severnem delu območja bi tako podaljšali in uredili Cesto Osvobodilne fronte, s katere je predviden dovod do objektov.

Na zahodu območja investitor predvideva še večjo zeleno ureditev z vrtički in zasaditev večjih dreves.

V vsakem objektu predvidenih od 110 do 130 stanovanj

V vseh treh stanovanjskih objektih je predvidenih od 110 do 130 stanovanj, natančno število bo investitor določil v nadaljnji projektni dokumentaciji. 

Prav tako bodo za vsako stanovanje zagotovili zadostno število parkirnih mest, za zdaj predvidevajo eno in pol parkirno mesto na stanovanje.

V zahodnem in osrednjem delu pa investitor predvideva še parkovne ter rekracijske površine in otroško igrišče.

Komentarji (5)

avokado (ni preverjeno)

Super ! Maribor se končno razvija ! Se ceste in ulice preplastit pa bo O.K.💪

Propadli copit… (ni preverjeno)

oe24at/businesslive/signa-werbung-macht-sich-ueber-bauruine-lustig/ ne bo profita izgubljene investicije propad bank

In reply to by avokado (ni preverjeno)

Tizy (ni preverjeno)

Sicer ne poznam področja, kljub temu bi rada opozorila lastnike sosednjih nepremičnin, da dokumentirajo stanje le-teh pred gradbenimi posegi. Imam namreč grenko izkušnjo s podobnim gradbenim projektom. Leta ropota, svinjarije po tleh, v zraku, umazanije na fasadah, terasah ... doživljali smo "potrese" zaradi nenormalne jakosti strojev za utrjevanje terena cest, kanalizacije ... Posledice so spokane fasade, notranje stene, ob stavbnem pohoštvu ... da ne govorim o betonskih coklih ograj in asfaltnih tleh pod nadstreški ... In kakšen je odgovor investitora in izvajalcev? DA SE JE VSE TO ZGODILO ZARADI SLABE KVALITETE
IZVEDBE NAŠIH NEPREMIČNIN, STAROSTI ... Zaščitite se!

Ne obeta se dobro (ni preverjeno)
Xy1962 (ni preverjeno)

Čim več taksnih gradenj,da bo dovolj stanovanj

Starejše novice