Varuh konkurence preiskuje usklajeno delovanje pri določanju odkupnih cen pšenice.

Agencija za varstvo konkurence je konec februarja proti Mlinu Korošec, Mlinopeku, Mlinotestu, Panviti in Žitu uvedla postopek ugotavljanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov in usklajenega ravnanja.

Izkazana je verjetnost, da so si izmenjali informacije o odkupni ceni pšenice in usklajeno ravnali pri določanju odkupnih cen pšenice.

Zakon je kršilo več podjetij

Kot so zapisali na spletni strani agencije, je izkazana verjetnost, da so podjetja iz Markovcev, Murske Sobote, Ajdovščine in Ljubljane kršila šesti člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki govori o prepovedi omejevalnih sporazumov, in 101. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki prepoveduje sporazume in usklajena ravnanja med podjetji in skupinami podjetij.

»S tem naj bi neposredno ali posredno določala odkupne cene za pšenico, kar predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje med podjetji, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami,« so poudarili.

Agencija je pozvala vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Če so ti zaupni, naj jih za tako označene pošljejo fizično ločeno od ostalih podatkov v posebni zaprti kuverti, če gre za poslovno skrivnost, naj predložijo ustrezna pojasnila in posredujejo različico dokumenta, ki ne vsebuje zaupnih podatkov, so zapisali.

Starejše novice