Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Slabo leto nas loči od naslednjih lokalnih volitev, na katerih bomo znova izbirali župane in člane svetov. Povprašali smo, kateri župani si želijo še enega mandata.

Okvirni datumi za volitve v letu 2022 so že znani. Lokalne volitve so načrtovane za 20. november 2022, kar da trenutnim županom še nekaj prostora za izvršitev ciljev, ki so si jih zastavili. 

A nekateri župani imajo želje za svojo prihodnost že začrtane in tako so mnogi že potrdili, da se bo med kandidati za županski boj naslednje leto znašlo tudi njihovo ime. 

Kdo gre znova v županski boj?

Podravje ima 41 občin in tako 41 županov, ki se jim naslednje leto zaključi mandat. Prav vse župane smo povprašali o morebitni kandidaturi na novih volitvah in o dosežkih, na katere so najbolj ponosni. 

Odgovorilo je petnajst županov. Na odgovore županov občin Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hoče - Slivnica, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Rače - Fram, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale še čakamo. 

Najprej mariborski župan ...

Za uredništvo je več županov potrdilo, da si želijo še en mandat. Med njimi je Saša Arsenovič, trenutni mariborski župan, ki je torej potrdil, da bo na naslednji lokalnih volitvah znova kandidiral.

Z ekipo si želi nadaljevati dobro delo, ki so ga začeli, pravi.

»Dokazali smo, da znamo in zmoremo Maribor premakniti naprej in uresničevati projekte, za katere smo leta čakali, da bi bili realizirani. Z našim delom sporočamo, da v mestu, ki premore veliko talentov in priložnosti je prihodnost, zato bomo še naprej ustvarjali pogoje, da se bodo mladi vračali vanj in v samo regijo,« je jasen Arsenovič. 

Arsenovič je ponosen predvsem na povezovanje, kot na primer v Partnerstvo za Pohorje, na ustanovitev Javnega holdinga Maribor in predsedovanje Razvojnemu svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Ponosen je še na rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta in promenade, kjer so se poklonili telovadcu Josipu Primožiču - Tošu, obnovo Glavnega trga s Koroško cesto in historičnimi prehodi, revitalizacijo Vojašniškega trga, obnovo Sodnega stolpa. 

Izpostavlja še pripravo projekta Center Rotovž, nove mariborske knjižnice, v teku je prenova promenade v mestnem parku, 24 kilometrov kanalizacije v štirih krajevnih skupnostih, 60 kilometrov kolesarskih poti, investicijsko vzdrževanje v vrtcih, osnovnih šolah, kulturnih objektih.

V mestu je nov kino prostor, nova igrala, vesel pa je tudi, da so v decembrskem času poskrbeli za čarobno okrasitev. Ponosen je še na izvedbo Kariernega sejma, sodelovanje vseh sil za zaščito in reševanje v situaciji s soočanjem z epidemijo in na Dan Maribora. 

In ptujska županja ...

Nuška Gajšek, županja Ptuja, je poudarila, da je cilj izpeljati ta mandat in realizirati vse tisto, kar so si zadali.

A dodaja, da bi si želela kandidirati še enkrat, če bodo pri tem mandatu uspešni in če ji bo uspelo realizirati vse zadane cilje. 

»Štiri leta je vendarle premalo, saj smo v začetku mandata začrtali pot, zastavili neke okvirje, da pa se bo to odražalo v konkretnih rezultatih, pa bi si želela, da mi ljudje zaupajo še en mandat,« za Ptujinfo razkrije aktualna ptujska županja. 

Ponosna je predvsem na uvedbo participativnega proračuna, urejanje cestne infrastrukture, novo linijo mestnega avtobusa, a doda, da so v teku tudi razni drugi projekti.

Največji je izgradnja kanalizacije, kolesarskih povezav, investicije v infrastrukturo za vzgojo in izobraževanje, kot na primer investicije v Osnovno šolo Mladika, streho Osnovne šole Olge Meglič. Dodaja, da so povečali tudi investicije v športno infrastrukturo, urejajo pa tudi problematiko ptujske arheologije. 

Župan Starš: Dve leti nista dovolj

Kateri župani si še želijo ostati na stolčku? Ponovno se bo v županski boj podal tudi župan Starš Stanislav Greifoner

»Glede na dejstvo, da imam v tem mandatu za izpolnitev programa na voljo le dve leti menim, da lahko uspešno zaključim vse zastavljene cilje le v primeru, če prejmem še en mandat,« je Greifoner povedal o svoji odločitvi. 

Dodal je še, da meni, da je njegov dvoletni mandat kljub kratkemu času uspešen. Zadovoljen je z gradnjo podružnične šole v Marjeti na Dravskem polju, uspešno so prodali zemljišča v industrijski coni v Zlatoličju, kjer zdaj izvajajo dela na komunalni ureditvi. Ponosen je tudi, da bodo zaključili projekt izgradnje objekta v športnem parku v Staršah. 

Dodaja, da ima zastavljenih še več projektov, kot so energetska sanacija Krajevne skupnost Marjeta in Prepolje ter priprava občinskega prostorskega načrta ter več občinskih podrobnih prostorskih načrtov. 

Za županski stolček znova trenutni župan Svetega Tomaža

Tudi Mirko Cvetko, župan Svetega Tomaža, se je odločil, da bo na naslednjih županskih volitvah še enkrat kandidiral. Odločitev pojasnjuje z besedami, da je pred občino še več pomembnih investicij, ki jih bo mogoče izvesti v času naslednje finančne perspektive.

Želijo si nadaljevati z gradnjo vodovoda, kar je za občino prioriteta, prav tako je pomemben tudi projekt urejanja komunalne infrastrukture, cest.

Župan si želi tudi ureditve tako imenovane 'stare šole'. Občina predvideva še umestitev novega poslovno-stanovanjskega objekta v samo mestno jedro Svetega Tomaža, nadaljevati pa si želijo tudi s prizadevanji po novih delovnih mestih. Obenem Cvetko dodaja, da so v pripravi tudi projekti za razvoj turizma.

Cvetko je na svoj mandat ponosen, izpostavlja pa projekte Medgeneracijskega centra v Svetem Tomažu, rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, gradnjo pločnika skozi naselje Sveti Tomaž z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo razsvetljave z meteorno kanalizacijo.  

V županski boj tudi trenutni župan Miklavža na Dravskem polju

Tudi Egon Repnik, župan Miklavža na Dravskem polju, je potrdil, da je en mandat premalo za realizacijo njegovih načrtov, zato bo kandidiral še enkrat. 

Repnik je ponosen predvsem na napredek na komunalnem področju, saj je občina tik pred tem, da bo stoodstotno komunalno pokrita. Ponosen je tudi na napredek na področju cestne infrastrukture, predvsem na novo prometno povezavo Miklavž - Dobrovce, cesto, ki je opremljena še s kolesarsko stezo in pločnikom. Prav tako pa je podpisana pogodba za obnovo Ptujske ceste v Miklavžu. 

Ponosen je tudi na splošni dvig standarda življenja v občini, saj imajo po njegovem mnenju vse pogoje za razvoj športa in kulture, imajo dobro razvit socialnio sistem, sistem štipendiranja, razmah družbenega življenja občanov, porast priselitev v občino in meni, da je zdaj »občina bližja ljudem«. 

Trenutni župan Markovcev za še en mandat

Tudi prebivalci Markovcev lahko pričakujejo še eno kandidaturo trenutnega župana Milana Gabrovca. Potrdil je, da bo kandidiral še enkrat, saj meni, da pelje občino v smeri moderne skupnosti. 

»Menim, da smo, skupaj z vsemi občankami in občani, ki so kakorkoli sodelovali, peljali našo občino v smeri moderne, v prihodnost zazrte, lokalne skupnosti in smo uspeli narediti zelo veliko. Zgovorno o tem priča strategija razvoja občine Markovci za obdobje 2015 - 2030 in že danes, v letu 2021 lahko rečemo, da smo le v petih ali šestih letih izvedli vse projekte, le eden ali dva še potekata. To pa ni vse, naredili še smo veliko stvari, ki jih v strategiji nismo predvideli,« je ponosen Gabrovec. 

Izpostavlja še širitev četrte faze obrtne cone, ureditev postajališča za avtodome in nakup prostora za lekarno v Markovcih. 

Znova v boj tudi župan Šentilja, a tokrat zadnjič

Kandidaturo na lokalnih volitvah je potrdil tudi Štefan Žvab, župan Šentilja. Hkrati je dodal, da bo naslednji mandat, če bo pripadel njemu, hkrati njegov zadnji. 

Razkriva, da se je za ponovno kandidaturo odločil zaradi občanov, ki so mu predlagali, naj kandidira še enkrat. Obenem pa si želi dokončati še nekaj projektov, kot na primer razvoj središča Šentilja kot poslovnega centra, mednarodni kolesarski most na Muri pri Ceršaku s sonaravnim prenočitvenim centrom, dokončno ureditev in razvoj Velke kot romarskega središča in Sladkega Vrha kot urbanega modernega kraja. 

»Izpostavil bi, da smo občutno dvignili kakovost bivanja v vseh krajevnih skupnostih tako na področju šolstva in otroškega varstva, športa, komunalne infrastrukture, ureditve krajevnih središč in predvsem trajnostnega razvoja, kjer smo postali ena od vodilnih občin v Sloveniji,« še dodaja Žvab. 

Urška Repolusk bi še naprej vodila ruško občino

Ponovno kandidaturo pa je napovedala tudi Urška Repolusk, županja občine Ruše. Želi si nadaljevati zastavljene projekte in razvijati občino v sodobno lokalno skupnost, pravi. 

»Veliko je bilo narejenega v tako kratkem obdobju, veliko pa je še priložnosti za izboljšave in razvoj naše občine. Poleg tega dobivam zelo pozitivne odzive občank in občanov na dosedanje delo, kar mi daje dodatno motivacijo za nadaljevanje tega poslanstva,« pravi trenutna županja Ruš. 

Repolusk izpostavlja, da gre za njen prvi mandat, kar je velik izziv sam po sebi, župani pa so se v teh mandatnih letih morali soočati še z epidemijo. Tudi ta je močno vplivala na časovni potek projektov, obenem so se močno dvignile tudi cene gradbenega materiala. 

Med projekti, na katere je ponosna, je izpostavila celovito komunalno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, projekt, za katerega pričakujejo, da bo realiziran v letu 2021 in 2022. Velik poudarek so namenili tudi prenovi infrastrukture, celoviti obnovi vodovodnega omrežja, po določenih delih so tudi položili asfalt. Ponosna je še na prenovo Doma kulture v Rušah. 

Repolusk izpostavi tudi prenovo osrednjega trga v Rušah, projekt, ki je v načrtovanju, letos pa jim je za ta namen uspelo pridobiti tudi sredstva ministrstva za kulturo. 

Izpostavlja še napredek na področju socialnega varstva za občane in občanke. Pritegnili so investitorja za izgradnjo doma starostnikov, ki je za Ruše pomembna pridobitev. Uvedli so medgeneracijski center, ki ga nadgrajujejo z ustanovitvijo Javnega zavoda Rast. Skozi projekt so uredili brezplačne prevoze starejših in invalidov. 

Dodaja, da so mladim prijazna občina, saj subvencionirajo za 50 odstotkov odmerjenega komunalnega prispevka pri gradnji, povečali pa so tudi pomoč ob rojstvu otroka. Ta je bila prej 60 evrov, zdaj je 350 evrov. 

V letošnjem letu pa so uvedli tudi participativni proračun in tako v porabo občinskega denarja začeli vključevati tudi občane in občanke. S tem bodo nadaljevali tudi v naslednjem letu. V okviru tega so letos postavili javno razsvetljavo na delu v Bistrici ob Dravi, nadgradili oder na Bistriškem trgu, dopolnili otroško igrišče na Smolniku in postavili Bezenski rekreativček na Bezeni. 

Trenutni župan Oplotnice: V tem trenutku še ne vem, na katerih volitvah bom sodeloval

Posebno pomenljiv odgovor pa je podal Matjaž Orter, župan Oplotnice: »Naslednje leto je kar nekaj volitev. Parlamentarne, predsedniške, lokalne ... V tem trenutku še ne vem, na katerih bom sodeloval. Možnosti je namreč veliko.«

Z gotovostjo ne bo kandidiral le ta župan

Župan Svete Ane Silvo Slaček je z gotovostjo zatrdil, da na naslednjih volitvah ne bo več kandidiral. Razlog je upokojitev, saj izpolnjuje vse pogoje.

Izpostavlja pa, da je ponosen na več izvedenih projektov. Predvsem pa na izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za središče Svete Ane, izgradnjo prizidka dveh oddelkov vrtca pri osnovni šoli, pričetek izgradnje kolesarskih povezav, izgradnjo miniaturne vasice v Parku generacij. 

V naslednjem letu pa načrtujejo tudi pričetek in zaključek gradnje poslovno stanovanjskega objekta s preselitvijo trgovine Mercator na novo lokacijo. Predvidena je tudi ureditev podružnice lekarne v sedanjih prostorih Mercatorjeve trgovine. 

Za mnoge župane vprašanja še preuranjena ...

Franc Majcen, župan Makol, je povedal, da se trenutno soočajo z drugimi izzivi in da čas ni primeren za priprave na volitve. Pravi pa, da je ponosen na vsak uspešno zaključen projekt, ki so ga lahko z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvedli in služi svojemu namenu. 

Tudi Darinka Fakin, županja Majšperka, na vprašanja o ponovni kandidaturi še ne more odgovoriti. Meni, da je za nekatera vprašanja še prezgodaj. Dokončne odločitve glede kandidature še ni sprejela. 

Trenutni mandat ocenjuje kot uspešen, kljub epidemiji, ki ga je otežila. Ponosna je na realizacijo projekta izgradnje pločnika s kolesarsko stezo na Ptujski gori in kolesarsko stezo med Bregom in Majšperkom ter sosednjo občino Kidričevo, ki je še v postopku izgradnje.

Ponosna je tudi na energetsko sanacijo doma krajanov na Sestržah, zaključili so z urejanjem domov po krajevnih skupnostih, pomemben projekt pa je tudi širitev in ureditev industrijske cone na Bregu s prestavitvijo čistilne naprave. 

Stanko Glažar, župan Hajdine, o novi kandidaturi še ni odločen, a obstaja verjetnost, da bo kandidral. 

»V naši občini smo pripravili vizijo in strategijo razvoja lokalne skupnosti po posameznih področjih s konkretnimi projekti. Veliko tega je že realizirano, vendar ostaja še nekaj zadev nedokončanih,« pojasni svojo odločitev. 

Ponosen je predvsem na energetsko sanacijo šole in vrtca ter ureditev mansarde starega dela šole v sodobne učilnice in knjižnico. Izpostavlja še delo na področju cestne varnosti, kot so krožišče, pločniki, razsvetljava. Zagotovili so tudi državna in evropska sredstva za kolesarske poti in kanalizacijo. 

Župan Benedikta Milan Repič odgovorov o ponovni kandidaturi še ni mogel podati. Meni, da je v tem trenutku to še preuranjeno. 

Tudi Alojz Kaučič, župan Juršincev, še ni želel podati odgovora glede ponovne kandidature na lokalnih volitvah. Mandat ocenjuje kot uspešen, ponosen pa je predvsem na projekte, kot je izgradnja kolesarskih stez, optike in projektiranje dotrajanih vodovodnih sistemov za naslednjo finančno perspektivo. 

Med pomembnejše pridobitve si šteje tudi urejanje dodatne učilnice v šoli Juršinci, nov prizidek Doma upokojencev Ptuj, enota Juršinci in ureditev cestne infrastrukture. 

Komentarji (23)

Ne, proti bosancu (ni preverjeno)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

muslimancu u MB

Jaka27 (ni preverjeno)

Enkrat je Srb, drugič je že Bosanec. :) Vsaj poenotite se, buteljni.

In reply to by Ne, proti bosancu (ni preverjeno)

Ma u resnici su (ni preverjeno)

youtube.com/watch?v=zB739zkvXEA

In reply to by Jaka27 (ni preverjeno)

Srbija protiv … (ni preverjeno)

alo/politika/seselj-u-svom-stilu-muslimani-prave-crne-liste-ali-srbija-jednim-potezom-moze-matirati-sarajevo/vest

In reply to by Ne, proti bosancu (ni preverjeno)

Neviden (ni preverjeno)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Vsakemu so dovoljene sanje.

Klemen70 (ni preverjeno)

V 3 letih je bilo veliko narejenega.

Neviden (ni preverjeno)

Ni bilo'nam je dajal samo bombončke'seb pa 'vsi vemo koliko.

In reply to by Klemen70 (ni preverjeno)

pohorskisvizec

Tisti z največ glasovi bo zmagal. Torej, kar pogumno.

Ma kako se broji (ni preverjeno)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Da brojiju Srbi zmaga Srbija

In reply to by pohorskisvizec

Franc s Piramide

Joj, samo zapufanega Arsenoviča ne!

Nikoli več, je najdrajžiji mariborski župan vseh časov!

Arsenovič za naš denar kupuje gostilne, stroški takega zanič županja pa letijo v nebo.
Svinjsko draga komunala, najdražje ogrevanje v Sloveniji, zanič pogodbe z gradbeniki,
skoraj nič vzdrževanja cest, le v centru Maribora in na Glavnem trgu okoli njegove gostilne pa šik.

Franca69 (ni preverjeno)

Priden! Zdaj pa brž po piškotek v Duplek.

In reply to by Franc s Piramide

Franca pusti (ni preverjeno)

in ga ne zafrkafuj ker ni Nacist

In reply to by Franca69 (ni preverjeno)

janban

Arsenovič bo zmagal v prvem krogu.Niso vsi tako škodoželjni in žleht kot ti.

In reply to by Franc s Piramide

FB zdravnica (ni preverjeno)

Zakaj se ne pise nic o diplomi Maslese? Znani slovenec...

janban

Se ne sme,še nimajo dovoljenja.

In reply to by FB zdravnica (ni preverjeno)

gost222 (ni preverjeno)

več kot očitno je da si je g. Arsenovič odlično porihtal vse lokacije v okolici svojih gostiln :)

Jaka27 (ni preverjeno)

Vsi ti projekti so bili pripravljeni že od časov Kanglerja.

In reply to by gost222 (ni preverjeno)

Betkica (ni preverjeno)

Sami pajaci

Mariborcan1970 (ni preverjeno)

Naredili so več kot Kangler in Fištravec skupaj. Kangler je v času županovanja čudežno "prišparal" za stanovanje pod Pohorjem in ljubicam zrihtal službo oz. stanovanje, Mariborčanom pa pustil luknjo in dežnike. Fištravec pa je itak bil popolnoma nesposoben. V tem času nas je prehitelo Celje, tudi Koper. Arsenovič je porihtal okolico svojih nepremičnin? Obnova Vojašniškega trga se je začela že v času Kanglera (Lutkovno gledališče), obnova Glavnega trga je bila tako daleč da bi se začela ne glede na to kdo je zmagal na volitvah. Samo butl lahko misli da se takšni projekti lahko pripravijo do realizacije v nekaj dneh!

Neviden (ni preverjeno)

Prav si povedal'okrog svojih nepremičnin in prav si povedal 'načrtibso obstajali že dlje časa"torej mi naredil NIČ.Takega se ne rabi.

In reply to by Mariborcan1970 (ni preverjeno)

Franca69 (ni preverjeno)

Kaj pa recimo 30 km kanalizacije, sanacija javnih firm, Dvorana Tabor, promenada v parku Ljudski vrt in pa ogromno projektov, ki so trenutno v teku, kot sta recimo Center Rotovz in obnova Gregorciceve?

Bodi raje tiho, ker si delas sramoto.

In reply to by Neviden (ni preverjeno)

janban

Zakaj pa ti nisi kupil bivšo gostilno Koper,ki se je prodajala 20 let?Ker ima župan tam nepremičnino se Rotovž ne bi smel uredit.Si pa res butelj.

In reply to by Neviden (ni preverjeno)

Mona lisa (ni preverjeno)

Menda ne bodo mariborčani taki idioti da bodo spet izvolili škodljivega srbina.

Starejše novice