Slika je simbolična.
Od danes so na voljo vloge za pomoč gospodarstvu zaradi podražitev elektrike in plina.

Javna agencija Spirit je danes ob 12. uri odprla spletno aplikacijo za oddajo vlog za nepovratna sredstva po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Oddati jih bo mogoče do 15. novembra do 12. ure.

Kot so prejšnji teden ob napovedi začetka zbiranja vlog napovedali v Spiritu, bo aplikacija uporabnika vodila po posameznih postopkih. Tisti, ki se odločajo med enostavno in posebno pomočjo, bodo lahko med vnosom primerjali zneske, do katerih bi bili upravičeni v primeru ene ali druge pomoči.

Za podpis vloge bo potrebno kvalificirano digitalno potrdilo.

Za pomoč bo na voljo tudi klicni center, ki med 2. in 15. novembrom na voljo vsak delavnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.

Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani Spirita. Za vprašanja bo še naprej na voljo tudi elektronski naslov [email protected].

Vlogo je treba oddati za celotno obdobje upravičenja. Pomoč bo sicer izplačana v dveh delih: za obdobje junij-september do konca leta, za obdobje oktober-december pa do 15. marca 2023.

Upravičenci so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Pomoči ne morejo dobiti subjekti v finančni in zavarovalniški dejavnosti ter tudi ne subjekti v stečaju ali likvidaciji, tisti, ki imajo neporavnane davčne obveznosti, in subjekti, za katere veljajo sankcije Evropske unije zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoči tudi ne morejo prejeti tisti, ki so ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot deset odstotkov.

Predvidene tri vrste pomoči

Pri enostavni pomoči je pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov oziroma na 62.000 evrov v primarni kmetijski proizvodnji proizvodov in 75.000 evrov v ribištvu in akvakulturi.

Pri posebni pomoči je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na dva milijona evrov.

Pri pomoči za energetsko intenzivna podjetja je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oz. 50 milijonov evrov za subjekte v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon (med drugim v proizvodnji aluminija, papirja, železa in jekla, kemikalij).

Upoštevajo se stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2022.

Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Starejše novice