Pred 19. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor je županstvo razkrilo, katere spremembe so v drugem branju vnesli v proračun za leti 2021 in 2022. Med ključnimi postavkami proračuna so sredstva za igrala na javnih površinah.

Mariborski župan Saša Arsenovič je izrazil zadovoljstvo z realizacijo proračuna za leto 2020, ki je rekordna v zgodovini Maribora in je znašala skoraj 121 milijonov. To po mnenju Arsenoviča pomeni, da občina dobro dela in izvaja projekte. Proračun za leto 2021 je zastavljen še bolj ambiciozno.

Vodja odbora za finance Mateja Cekič je povedala, da so v drugem branju proračuna za leto 2021 in 2022 poskušali karseda najbolje prisluhniti pobudam mestnih svetnikov. 

Tako se proračun za leto 2021 povečuje za približno 900 tisoč evrov in znaša 167 milijonov. Proračun za leto 2022 se povečuje za 1,7 milijona in znaša 142,7 milijona evrov.

Dodali sredstva za postavitev otroških igral

V proračun so dodali sredstva za igrala na javnih površinah. Za te vsako leto načrtujejo 100 tisoč evrov. Za igrala se sicer načrtujejo tudi dodatna sredstva v okviru participativnega proračuna, in sicer skupaj za obe leti 150 tisoč evrov. Prav tako so v proračun dodali sredstva za projekt Doživetje na Bolfenku, kjer gre prav tako za postavitev igral. Ta projekt je delno financiran z evropskimi sredstvi. 

V proračun so dodali tudi investicije v osnovne šole, tako da bo občina zagotovila lastna sredstva za izvedbo investicij v Osnovno šolo Martina Konška in Osnovno šolo Franceta Prešerna.

Več sredstev za plače poklicnih gasilcev

Občina bo v okviru proračuna zagotovila tudi dodatna sredstva za projektno dokumentacijo za dvorano Tabor in projektno dokumentacijo za Center Malečnik. V proračun je dodala 70 tisoč evrov v letu 2021 za investicijsko vzdrževanje Mariborskega otroka, v letu 2022 pa še dodatnih 400 tisoč evrov. 

Ob drugem branju proračuna, so povečali višino sredstev, ki jih bo občina namenila za plače poklicnih gasilcev. Prav tako dodajajo sredstva za Gasilsko zvezo Maribor, za društvo upokojencev, za Dnevni center aktivnosti za starejše, za Zvezo veteranov in Center za pomoč na domu Maribor. Prav tako so povečali sredstva za izgradnjo Centra Rotovž.

»Zaradi povečevanj v proračunu povečujemo zadolževanje, v letošnjem letu se povečuje za en milijon, leta 2022 pa za 1,5 milijona,« je pojasnila Cekičeva. 

Mariborski župan je za konec pozval vse Mariborčane, da se držijo ukrepov. Dodal je, da moramo biti še veliko bolj previdni, kot smo bili lani. Pozval je vsa podjetja, ki v epidemiji niso utrpela krize, da donirajo Skladu mestne občine Maribor za obnovo in razvoj. 

Starejše novice