Slika je simbolična.
Mariborski vodovod bo že kmalu od družbe Aquasystems prevzel službo čiščenja odpadne vode. S prenosom službe pa Mariborski vodovod predlaga tudi novo ceno čiščenja vode. Znano je, kako se bodo nove cene odražale na naših položnicah.

Zadnjih 24 let je Mestna občina Maribor službo odvajanja in čiščenja komunalne ter padavinske odpadne vode zaupala družbi Aquasystems. Ta koncesijska pogodba pa se izteče letošnjega junija 2024.

S tem pa se odpira novo poglavje za javno občinsko podjetje Mariborski vodovod, ki bo prevzelo ključno vlogo pri čiščenju odpadnih voda. Centralna čistilna naprava, ki je srce tega sistema, bo namreč po 24 letih delovanja prešla v last občine, ki bo odslej skrbela za nemoten potek obratovanja in vzdrževanja.

Vendar pa se s tem ne končajo samo formalnosti prenosa lastništva. Mariborski vodovod je tako že predstavil predlog spremembe cene čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2024.

O tem bodo odločali člani mestnega sveta na prihajajoči seji mestnega sveta, kar bo imelo pomembne posledice tako za prebivalce Maribora kot tudi za lokalno infrastrukturo in okolje.

Za odpadne vode bo odslej skrbel Mariborski vodovod

Mariborski mestni svet je prejšnjega novembra sprejel spremembo odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor.

Odlok predstavlja pravno podlago za načrtovani prenos službe čiščenja odpadnih voda na Mariborski vodovod, potem ko junija poteče koncesijska pogodba sedanjemu upravljavcu centralne čistilne naprave v Dogošah, podjetju Aquasystems.

A za kakšno službo sploh gre in kakšne bodo nove naloge Mariborskega vodovoda? Mariborski vodovod bo vključno z Mestno občino Maribor skrbel za odpadne vode na več kot 63 tisoč priključkih, kar vključuje 136 tisoč občanov.

Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev. Komunalne odplake se v urbanih okoljih zbirajo in nato preko kanalizacijskega sistema vodijo v čistilno napravo, kjer se očistijo nečistoč.

V Mariboru to poteka na Centralni čistilni napravi v Mestni občini Maribor, njena naloga pa je, da vodo očisti do te mere, da je primerna za izpust v okolje.

Nova cena bo sestavljena iz dveh delov

Mariborski vodovod kot novi izvajalec predlaga spremembo cene čiščenja komunalne in padavinske vode za letošnje leto, ki jo mora potrditi mestni svet mariborske občine.

Po doslej veljavni ceni, ki jo je določala koncesijska pogodba med Mestno občino Maribor in družbo Aquasystems, je bila uporabnikom storitev v celoti zaračunana na osnovi kubičnega metra prodane vode.

Mariborski vodovod pa predlaga, da bi bila storitev odslej sestavljena iz dveh delov. In sicer iz omrežnine obračunane glede na dimenzijo priključka, določeno s premerom vodomera in iz stroškov storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, obračunane na kubični meter prodane vode.

Za štiričlansko gospodinjstvo za deset evrov nižja položnica

Omrežnina se pri tem obračunava glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode pa naj bi odslej stalo 0,7620 evra na kubični meter porabljene vode. Ta cena pa se med uporabniki ne bi razlikovala.

A kako bi se to kazalo v gospodinjstvih? Če je štiričlansko gospodinjstvo v Mariboru doslej, po trenutnem ceniku, za čiščenje odpadnih voda plačevalo nekaj več kot 27 evrov, pa naj bi se njihova položnica s predlaganim cenikom znižala za okoli 39 odstotkov. Nova cena čiščenja odpadnih voda naj bi za štiričlansko gospodinjstvo znašala 16,40 evra.

Komentarji (4)

JBT (ni preverjeno)

Mariborčani smo AQUASYSTEM že 100× preplačali . Preberite na spletu kako so nas goljufali župani MB .

JANEZ 1 (ni preverjeno)

Da se bo pocenilo. Me pa to res zanima.

lp (ni preverjeno)

mestni svet bo proti predlogu vodovoda

kunda (ni preverjeno)

Zelo pozitivno o zmanjšanju položnic,vsaj nekaj pozitivnega v Mariboru.Predlog za Nigrad ki samo pobira od položnic dela pa nič.Svoje stroje samo vozijo po Mariboru Poglejte kje imajo sploh kako gradbišče glede na števlo zaposlenih in razpoložjivo mehanizacijo.Aja ne rabijo saj imajo položnice z tako in namišljeno raboto da lupijo občane.Zanimivi bi videt od holdinga Maribor videt opravljena dela in gradbišča za Nigrad.Se jim neda ,bolje da prodajo celi Nigrad ,ker
je vsko leto zares nemogoče kaj si privoščijo,

Starejše novice