Pogled na predviden nov objekt na vogalu Slovenske in Gledališke ulice (vir: Reichenberg arhitektura d.o.o.).
Lahko bi rekli, da je Maribor zajela prava gradbena mrzlica. Zraven že obstoječih investicijskih projektov, ki so v teku, se obeta še nova gradnja kar v samem središču mesta. Kaj bodo torej gradili in kje?

V Mariboru se bo v prihodnjih mesecih in letih očitno na veliko gradilo. Potem ko so na Mestni občini Maribor že napovedali projekt zasebnega investitorja, ki naj bi na Pobrežju zgradil tri nove večstanovanjske objekte in nov gradbeni projekt s 16 enodružinskimi hišami v Razvanju, se bo očitno gradilo tudi v središču mesta.

Mariborska občina je namreč objavila sklep, s katerim začenja pripravljati občinski podrobni prostorski načrt, ki se nanaša na območje ob Gledališki ulici.

Natančneje gre za območje, ki meji na tri obstoječe ulice, in sicer Gregorčičevo na severu, Gledališko na vzhodu in Slovensko ulico na jugu. Vendar, kaj naj bi tam sploh zgradili?

Investitor bo gradil novo poslovno-stanovanjsko stavbo

Po podatkih Mestne občine Maribor je investitor in lastnik parcel zavarovalnica Grawe, ki v središču Maribora načrtuje izgradnjo novega poslovno-stanovanjskega objekta s podzemno garažno hišo na severozahodnem delu vogala med Gledališko in Slovensko ulico.

Na območju, velikem 7212 kvadratnih metrov, se nahajajo obstoječi objekti, proste površine in parkirišče. V severozahodnem delu se prav tako nahaja obstoječ Čeligijev stolp, v severovzhodnem delu pa obstoječa poslovno-stanovanjska stavba.

Investitor tako želi v na severozahodni vogal med Gledališko in Slovensko ulico umestiti novo poslovno-stanovanjsko stavbo z garažno hišo.

Za obstoječi objekt, ki stoji na naslovu Slovenska ulica 34 pa predlaga prenovo oziroma nadzidavo ter umestitev poslovno stanovanjskega programa.

»Obe stavbi se lahko po potrebi v kletnih etažah povežeta s skupno garažo. Stavbi pa s svojo stavbno maso zapolnjujeta in definirata stavbni blok,« je zapisano v osnutku ureditve.

Načrtovana tudi prenova Čeligijeva stolpa

Celoten projekt predvideva več ureditev. Kot prvo je v načrtu prenova obstoječe poslovne stavbe, ki predstavlja nekdanje poslopje Gambrinus, v katerem je nekoč delovala pivovarna, restavracija in dvorana. Investitor bi v stavbo umestil trgovske, gostinske in poslovne dejavnosti ter stanovanja.

Kot drugo bi prenovili Čeligijev stolp. Predvidena je namreč rekonstrukcija in revitalizacija stolpa, v katerem bi po ureditvi izvajali kulturne dejavnosti, območje okoli stolpa pa bi se ozelenilo v obliki drevoreda.

Prav tako bi prenovili in nadgradili obstoječo večstanovanjsko stavbo na naslovu Slovenska ulica 34. Obstoječa stavba ima zraven kleti in pritličja še dve nadstropji, nadgradnja pa je načrtovana za eno etažo, poglobili pa bi tudi klet, in sicer za dve nadstropji. V stavbi za zdaj načrtujejo okoli 22 stanovanj, natančno število pa bodo opredelili v projektni dokumentaciji.

Razdelitev etaž v prenovljeni, nadgrajeni in novi stavbi ob Slovenski in Gledališki ulici po programskih shemah (vir: Reichenberg arhitektura d.o.o.).

Nova stavba s poslovnimi prostori in šestimi stanovanji za umetnike

Ne nazadnje je načrtovana gradnja nove poslovno-večstanovanjske stavbe. »Stavbna masa vogalnega objekta bo razgibana, hkrati pa se bo višinsko povezala z okolico. Oblikovno bo objekt sestavljen iz vkopanega podstavka, 'transparentnega' pritličja in terasaste forme, naložene na pritličje. Terasasta forma bo v vsakem nadstropju omogočala prostoren zunanji prostor, ki bo delno zazelenjen,« je zapisano v osnutku predlagane ureditve.

Stavba bo imela zraven treh etaž kleti oziroma podzemne garaže in pritličja še pet nadstropij. Pri tem pa od pritličja do drugega nadstropja predvidevajo poslovni program, od tretjega do petega pa stanovanjski ali poslovni program.

»V primeru stanovanjskega programa se bodo v tretjem nadstropju nahajala tri stanovanja, v četrtem nadstropju dve stanovanji in v petem nadstropju eno 'penthouse stanovanje'. Stanovanja bi bila namenjena umetnikom,« je še zapisano v osnutku.

Pogled na predviden objekt na Gledališki ulici (vir: Reichenberg arhitektura d.o.o.).

Predvidene tudi parkovne površine, igrišče in rekreacijske površine

Investitor ne nazadnje želi ozeleniti okolici. Kot že omenjeno se načrtuje ozelenitev območja okoli Čeligijevega stolpa.

V osrednjem delu bi nato uredili parkovne površine, otroško igrišče in rekreacijske površine za celotno območje. »S takšnim konceptom razporeditve prostih in zelenih površin se območju omogoči rekreacija na zunanjih površinah in dobra povezanost objektov z zunanjim okoljem,« je zapisano v osnutku projekta.

Prav tako pa predvidevajo, v skladu s sprejetim občinskim programom varstva okolja, na objektu izvesti tako imenovane zelene strehe ter zelene fasade.

Zaradi začetka postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta pa sedaj na Mestni občini Maribor vabijo zainteresirano javnost k pripravi osnutka navedenega akta, v okviru predlagane zasnove ureditve, s čimer lahko občani podajo svoje predloge.

Komentarji (10)

sramotta (ni preverjeno)

keteri veleum od arhitekta je narisal to skropucalo?

Šumar (ni preverjeno)

Uhu huu spet se bo kradlo!!! Nee Kretenović Saša...???

In reply to by sramotta (ni preverjeno)

Tafgooo (ni preverjeno)

Ker ne naš brati:

"Po podatkih Mestne občine Maribor je investitor in lastnik parcel zavarovalnica Grawe, ki v središču Maribora načrtuje izgradnjo novega poslovno-stanovanjskega objekta s podzemno garažno hišo na severozahodnem delu vogala med Gledališko in Slovensko ulico."

In reply to by Šumar (ni preverjeno)

BOZIDARKAPUCINAR (ni preverjeno)

HOČEMO JAVNO KUHINJO LP

Zavedni (ni preverjeno)

Maribor prelepo medto bo kmalu polno gamadi!

SLO (ni preverjeno)

Vse zavarovalnice podobno pokvarjene!? Zanima jih samo dobiček!!!

Auersberg (ni preverjeno)

Slomškov trg je obkrožen z arhitekturo Avstro-ogrske, tu pa imamo spet opraviti z neko modernistično nakazo, ki bo skazila cel trg. Vsaj fasado bi lahko umestili v kulturno-zgodovinski kontekst, da ne bo izstopala, tako kot tisti Hotel City skropucalo z vojaško zeleno barvo ...

Ah, komu pišem ...

kunda (ni preverjeno)

Zakj se negradi neprofitna stanovanja ta ki se bojo gradila so kupci ki ves mesec štrajkajo. Na Dunaju gradijo samo neprofitna stanovanja ker država ima več profita z pobiranjem stanarine na koncu po 15 let pa še možnost da otkupiš stanovanje.Pri nas pa ti reveži ki bodo kupli stanovanje bodo ga drago odajali in še nebodo prijavli odajanje.
Kaj šele da bi gdo plačevav davek na nepremičnine ki ga ne uvedejo ker biti mogli plačevat.V avstriji je davek na nepremičnine in zato občina in država ni ubobožana ter zapufano kot Slovenija za par generacij.

Branko59 (ni preverjeno)

Spet novo sranje ki ne paše v mestno jedro -kje je spomeniško varstvo in lokalna skupnost

Politik (ni preverjeno)

Gradi ja ,samo za koga ?za peščico.v Jugi si je lahko skoraj vsak ki je delal zgradil hišo,danes delajo nalašč drage papirologije,hiša je samo še za elite' samo da bi živel v betonskih celicah in hranil trgovine .Res da so v Jugi razbijali kamne na otoku,ampak jih je drugih 20milijonov dostojno živeli Danes je pa ravno kontra,vsi stradajo in živimo nedostojno,ostala peščica pa uživa in krade.

Starejše novice