Premier Janez Janša je v poslanici čestital državljanom ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Slovenski premier je ob prazniku uvodoma spomnil na besede duhovnika Jožefa Klekla starejšega in zgodovinski trenutek ponazoril z zapisom v glasilu Novine, ki je bil objavljen 17. avgusta 1919, na dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom.

Poslanico predsednika vlade Janeza Janše objavljamo v nadaljevanju v celoti.

»'Ne me Večni záto stvoro, da bi val moj brate lóčo!' Tako je Müro pred več kot sto leti slišal šepetati Jožef Klekl starejši, katoliški duhovnik, pisatelj, politik, založnik in urednik - tudi dolgoletni urednik Novin, ki so izhajale med leti 1913 in 1941.

Priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS leta 1919 je bil za Slovence na levem bregu Mure izjemen dogodek. Življenja Prekmurk in Prekmurcev je ta dogodek temeljito spremenil in jim hkrati omogocčil, da se je vsaj večina njih po tisočletnem prebivanju pod madžarsko krono politicčno, gospodarsko in kulturno priključila matičnemu narodu.

Seveda pa združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom nikakor ni bila samoumevna ali preprosta. Mnogo velikih mož slovenske in druge narodnosti si je dolgo in z izjemnim trudom prizadevalo, da se je tehtnica nagnila v stran priključitve Kraljevini SHS in omogočila to neponovljivo dejanje v zgodovini Slovenk in Slovencev.

Vznesenost in radost prekmurskih Slovencev ob dogodku, ki predstavlja izjemnost v bogati in razvejani zgodovini slovenstva, najbolje opiše zapis, objavljen 17. avgusta 1919 v glasilu Novine, ki je ohranil svojo moč preko več kot stoletje dolgo dobo:  

'Dragi rojaki! Deca ste lüblene slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebridke skuzé morete točiti ... Poslüšajte jo, potrta srca, poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evangeličanci, bogati i soromaki, vsi ste njéni, nad vse vas razprestera svoje materne peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi Slovenci. To ste! ... To veselo vest, glas preradosten tvojega rešenja ti naznanja tvoja slovenska mati, mati Slovenija. Prekjezeroletno robstvo konec jemle. ... Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra tvoje slobode je odbila, vernost tvoja je plačo dobila!'

Naj v tem duhu izrazim iskreno hvaležnost do vseh, ki so pred davnimi leti s svojim delom ljudi spodbujali k poglabljanju vere, ljubezni do maternega jezika, Slovence pa k združitvi z matičnim narodom. Velike sanje so stkane iz številnih dejanj ljudi, ki se odzovejo klicu časa in oviram navkljub vztrajajo na poti, ki jo izrisuje zgodovinski trenutek. Zaradi ljudi, ki so v zgodovini naroda razumeli zgodovinski kontekst časa, smo danes gospodar na svoji zemlji. Tudi v aktualnem trenutku, ko so razmere in izzivi sicer drugačni, pa bistvo ostaja enako. Samo združeni in povezani v enotnem hotenju in prizadevanju za blagor domovine smo močni kot posamezniki in kot narod.

Slovenski narod je bil v zgodovini izkušan z mnogimi preizkušnjami. Bojevali smo številne bitke, bili v njih poraženci pa tudi zmagovalci. Z veseljem ob zmagi, kot je bila združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, so bili poplačani vsi težki trenutki, noči, polne dvomov, neskončna prizadevanja, odpovedi in žrtve. Naj z zaupanjem, najlepšim darilom, ki ga prinaša zmaga s seboj, stopamo proti jutrišnjemu dnevu. Naj nas noben dvom ali strah ne ustavi pred zmago, ki je zapisana v dušo slovenskega naroda. Združenega in enotnega.

Iskrene čestitke ob Dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom!« 

Janez Janša

Starejše novice