Aleksander Jevšek v Ormožu o lažjem črpanju evropskih sredstev za občine.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek je na srečanju regijskih razvojnih organov v Ormožu predstavil operativni program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Občinam bo na voljo več denarja, kot v prejšnjem programskem obdobju, sredstva naj bi bila tudi lažje dostopna.

»Kohezija pomembno vpliva na razvoj držav članic Evropske unije in njenih regij. Omogoča pomembna razvojna sredstva, saj kot kažejo poročila o kohezijski politiki, vsak vložen evro prinese 2,70 evra,« je, kot so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na srečanju Sveta regije, Razvojnega sveta regije in Regijske razvojne mreže Podravja dejal Jevšek.

Slovenija bo upravičena do več kot tri milijarde evrov evropskih sredstev

Predstavil je program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, skladno s katerim bo Slovenija z letom 2023 upravičena do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev.

Minister je opozoril na pomen skladnega regionalnega razvoja in podpore obmejnim območjem. V tem okviru so za Slovenijo pomembna tudi sredstva Interreg.

Programom čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami bo namenjenih skupno 94 milijonov evrov. Prvi razpisi bodo objavljeni predvidoma konec letošnjega ali takoj v začetku prihodnjega leta, je napovedal.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko po njegovih besedah pripravlja izvedbene akte in poenostavitve koriščenja evropskih sredstev, kar bo olajšalo izvajanje projektov.

Občine bodo za svoje projekte dobile približno 350 milijonov več kot v finančnem obdobju 2014-2020.

Boljša možnost dostopa do evropskih sredstev

»Prav tako smo z dogovorom za razvoj regij, programi Interreg in strateškim načrtom za razvoj podeželja zagotovili mehanizme, ki bodo manjšim občinam, za katere velja priporočilo medsebojnega povezovanja, omogočali boljšo možnost dostopa do sredstev EU kot v prejšnjem finančnem okviru,« je dejal minister.

V okviru teritorialnih pristopov bodo regije lahko uporabile sredstva iz mehanizmov celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ter iz dogovora o razvoju regij.

Glavni kriteriji za črpanje sredstev bodo izvajanje na zaključenem teritorialnem območju, način izbora 'od spodaj navzgor' in višina prispevka glede na razvitost kohezijske regije. Za Vzhodno kohezijsko regijo to pomeni EU-prispevek v višini do 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Zadovoljstvo izrazil tudi direktor Regijske razvojne agencije Podravje - Maribor

Direktor Regijske razvojne agencije Podravje - Maribor Uroš Rozman je izrazil zadovoljstvo, da bo operativni program izboljšal pogoje za skladen regionalni razvoj Podravske regije ter da bodo na voljo sredstva, s katerimi bomo lahko izvajali projekte celovite oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, saj za te vsebine občine same zelo težko zagotavljajo lastne vire.

Rozman je tudi zadovoljen, da so zagotovljen sredstva za sofinanciranje mrežnih podjetniških inkubatorjev, s čimer bodo po njegovih besedah lažje ohranjali obstoječa delovna mesta in razvijali nova.

Novi projekti na področju komunale, izobraževanja in zdravstva v Ormožu

Lokalne skupnosti kot pomembno ocenjujejo tudi vsebino, ki je vezana na zeleno infrastrukturo v urbanem okolju. S tem pa je povezan tudi nadaljnji razvoj kolesarske infrastrukture ter izvajanje drugih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v regiji, je dodal Rozman.

Župan občine Ormož in predsednik Sveta regije Danijel Vrbnjak je napovedal projekte na področjih komunale, protipoplavne varnosti, zelenega prehoda, izobraževanja, zdravstva, oskrbe starejših, socialne vključenosti, ukrepov na področju trga dela, ne bodo pa pozabili niti na turistično ponudbo.

Starejše novice