Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe nekaterih odlokov, ki so povezani z zajezitvijo epidemije.

Vlada je z novelo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice spremenila člen, ki zavezuje uskladitev cen z zdajšnjo uredbo v dveh letih od njene uveljavitve tako, da je rok podaljšala še za eno leto.

Od sobote na javnih prireditvah ne bo več številčne omejitve udeležencev

Največja sprememba se obeta pri začasni prepovedi zbiranja ljudi.

Glavna novost je črtanje omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno s številko, prej je bilo število 50, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih. Pri tem je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve:

  • število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. 
  • število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. 
  • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
  • za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 22. maja ter velja do 30. maja 2021.
 

Vračajo se sejmi

Sprošča se sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, število oseb v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, pa se omeji na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca.

Omejitev števila oseb ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo. Pri izvajanju sejemske dejavnosti v notranjosti je za potrošnike določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

Zaradi večje jasnosti se med primere, naštete med veljavnimi izjemami storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, dodaja tudi primer opravljanja kongresne dejavnosti za potrošnike.

Kot izjemo od obveznosti testiranja za zaposlene in potrošnike se zaradi poenotenja z drugimi odloki dodaja prebolevnike, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov z odlokom priznanimi cepivi. Testiranje ni potrebno, saj se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, se dovoli konzumiranje hrane in pijače na prevzemnem mestu zgolj za mizami in ob upoštevanju pogojev, ki so z odlokom določeni za gostinske obrate, razen pogoja sedeče postrežbe.

Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši. Ob tem pa je treba še naprej zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se objavi v Uradnem listu in velja od 24. do vključno 30. maja 2021.

Od sobote tudi več gledalcev na stadionih

Vlada je na dopisni seji izdala tudi spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Zaradi večje jasnosti specialne pravne ureditve odlok izrecno določa, da se za gledalce na športnih prireditvah, ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo tudi na spremembo izjeme od testiranja ali prepovedi za osebe, ki so prebolele covid-19. Za te osebe se izjema določi tudi, če so bile po izteku osem mesecev od začetka simptomov ali pozitivnega PCR testa, cepljene le z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga kot primernega določa odlok.

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 30. maja 2021. 

Enkrat cepljeni prebolevniki odslej izjema tudi pri kulturnih prireditvah v cerkvah

Z novelo odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji je vlada določila, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.

Poleg tega je v delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev dopolnjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem.

Medtem ko mora biti v zaprtih javnih prostorih med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, mora biti na prostem med sedišči najmanj en meter razdalje, med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, pa najmanj 1,5 metra razdalje.

Ti pogoji ne veljajo za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Zaščitna maska je za končne uporabnike obvezna tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem.

Novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah novela odloka zmanjšuje omejitev po kvadraturi, in sicer na 10 kvadratnih metrov na enega končnega uporabnika oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Vlada je ravno tako podaljšala veljavnost odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Slovenije. Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

Spremembe začnejo veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in veljajo do vključno 30. maja.

Starejše novice