Slika je simbolična.
Mestna občina je na prvi dražbi občinskih stanovanj prodala 16 stanovanj. Zanje je iztržila skoraj milijon evrov, pred nekaj dnevi pa je že razpisala novo dražbo, na kateri bo ponudila 14 stanovanj.

Mestna občina Maribor je v začetku maja na dražbi ponudila 17 občinskih stanovanj. Šlo je za stanovanja, ki se nahajajo v središču Maribora. In sicer za pet stanovanj na Maistrovi ulici, šest stanovanj na Partizanski cesti, pet stanovanj na Ruški cesti ter eno stanovanje na Slovenski ulici.

Občina se je za prodajo stanovanj odločila, ker je njihova obnova ekonomsko nerentabilna. Stanovanja so namreč dotrajana, potrebna celovite prenove in neopremljena.

Dražba je tako potekala elektronsko, in sicer od 4. do 6. maja 2021, na občini pa so z izidom zelo zadovoljni.

»Z izkupičkom smo zelo zadovoljni, saj so se izklicne cene povprečno dvignile skoraj za enkrat,« poudarjajo na mariborski občini. Vendar za koliko so se stanovanja sploh prodala?

Najdražje stanovanje prodano za 182 tisočakov

Skupno je bilo za stanovanja vplačanih 350 varščin, kar pomeni, glede na to, da je bilo na dražbi prodanih 16 od 17 stanovanj, povprečno 21 vplačanih varščin za stanovanje. 

Po podatkih, ki smo jih pridobili s strani Mestne občine Maribor, je ljudi najbolj pritegnilo stanovanje na Maistrovi ulici 9 a, ki se je prodajalo po izklicni ceni 33.000 evrov. Vplačanih je bilo namreč 61 varščin, stanovanje pa je na koncu doseglo izdraženo ceno 76.000 evrov.

Vendar ne gre za stanovanje, ki je bilo prodano za največjo ceno. Za najvišjo ceno je bilo prodano stanovanje, prav tako na Maistrovi ulici 9, za katerega je bilo vplačanih 19 varščin, in sicer za 182.000 evrov

Na drugi strani je najmanj zanimanja poželo stanovanje na Partizanski cesti 19, za katerega je bila vplačana le ena varščina. Stanovanje pa je bilo tako na koncu prodano po izklicni ceni 37 tisočakov. 

Najcenejše stanovanje se je prodajalo na Ruški cesti 3, katerega izklicna cena je znašala 7500 evrov, a se je prodalo za 20 tisočakov.

Le za eno stanovanje ni bilo vplačane varščine in je tako ostalo neprodano. Občina bo stanovanje ponudila na ponovni javni dražbi, predvidoma jeseni.

 

Statistika prodaje stanovanj

 

Zap. št.

Naslov

Izklicna Cena

Izdražena cena

Število prijav in vplačil varščine

1.

Maistrova ulica 9

95.000,00 €

182.000,00 €

19

2.

Maistrova ulica 9

34.000,00 €

59.027,00 €

26

3.

Maistrova ulica 9A

31.000,00 €

67.027,07 €

59

4.

Maistrova ulica 9A

33.000,00 €

76.000,00 €

61

5.

Maistrova ulica 9A

37.000,00 €

80.227,00 €

59

6.

Partizanska cesta 19

5.000,00 €

30.000,00 €

31

7.

Partizanska cesta 19

23.000,00 €

49.010,00 €

9

8.

Partizanska cesta 19

37.000,00 €

37.000,00 €

1

9.

Partizanska cesta 31

35.000,00 €

40.000,00 €

3

10.

Partizanska cesta 33

27.000,00 €

51.000,00 €

8

11.

Ruška cesta 3

23.000,00 €

43.000,00 €

6

12.

Ruška cesta 3

7.500,00 €

20.000,00 €

15

13.

Ruška cesta 3

12.000,00 €

33.000,00 €

17

14.

Ruška cesta 3

23.500,00 €

43.555,00 €

9

15.

Ruška cesta 3

15.000,00 €

27.500,00 €

10

16.

Slovenska ulica 24

36.500,00 €

75.500,00 €

17

   

474.500,00 €

913.846,07 €

350

 

Občina na dražbi iztržila skoraj milijon evrov

Za 16 stanovanj je Mestna občina Maribor na dražbi iztržila 913.800 evrov, pri čemer je skupni izklicni znesek za 16 stanovanj znašal 474.500 evrov. Cena se je tako v dražbenem postopku v povprečju dvignila za kar 93 odstotkov.

Znesek kupnine se bo sprva nakazal sosednjim občinam, ki so solastnice teh stanovanj. Mestna občina Maribor, ki je okoli 80-odstotna solastnica, bo prejela kupnino v višini 730.820 evrov, preostali znesek v višini 20 odstotkov, kar znaša 183.026 evrov, pa bodo po solastniških deležih prejele občina Hoče - Slivnica, občina Miklavž na Dravskem polju, občina Duplek, občina Rače - Fram in občina Starše. Mariborska občina bo denar porabila za različne investicije, ki jih načrtuje v proračunskem letu 2021. 

Je pa občina na svoji spletni strani že objavila razpis za drugo dražbo nepremičnin v občinski lasti. Tokrat prodaja 14 stanovanj, dražba pa bo potekala v začetku junija.

Starejše novice