Danes se začenja prvi del nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Akcijo koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v sodelovanju s policijo.

Po skoraj osmih mesecih se je včeraj uradno končalo obdobje druge razglašene epidemije, raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje z začetka junija pa je pokazala, da se med prebivalci Slovenije pojavljajo znaki pandemske izčrpanosti.

Povečuje se delež tistih, ki so zaradi tega bolj izpostavljeni tveganim vedenjem, najpogosteje gre za pitje alkoholnih pijač.

Zloraba alkohola je do 31. maja letos botrovala sedmim smrtnim žrtvam na slovenskih cestah, oziroma polovico manj, kot v enakem obdobju lani. Zvišala pa se je povprečna stopnja med vsemi alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč, ki letos zanaša 1,42 promila, lani pa 1,39 promila. 

Med povzročitelji izstopajo starostne skupine od 18-24, od 25-34 in od 55-64 let, med vzroki za nastanek pri alkoholiziranih voznikih pa prednjačita neprilagojena hitrost in nepravilna stran/smer vožnje. Slovenci in Slovenke smo po porabi alkohola visoko nad evropskim povprečjem. Na leto prebivalec, starejši od 15 let, v povprečju popije 11 litrov čistega alkohola.

Alkohol je v slovenski družbi večkrat predstavljen kot »lepilo« za druženje ali celo kot glavni povod, ki je ob premnogih priložnostih v ospredju dogajanja. Opevajo ga ponarodele pesmi, postavljajo ga celo v vlogo odrešitelja vsakodnevnih skrbi. 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in policija javnost pozivata k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola

Neodgovorno in nepremišljeno vedenje zaradi pitja alkohola prinaša težke posledice. Na nesprejemljivost vožnje pod vplivom alkohola opozarjajo z glavnim sporočilom kampanje, ki izhaja iz ljudske pesmi »Kol’kor kapljic, tol’ko let«.

Besedilo izvirne pesmi pravi, da ob vsakem rojstnem dnevu popijemo še več kapljic alkohola in tako slavimo življenje. Toda v prometu to ne velja.

Več kapljic alkohola ne pomeni boljše zabave, ampak predvsem povečuje tveganje za ogrožanje cestnega prometa, zdravja in življenja vseh udeležencev. S tem namenom je agencija FUTURA DDB, prilagodila glavno sporočilo izvirne pesmi, ki se zdaj glasi »Kol’kor kapljic, tolk’ nesreč« in je naslovna tema nove preventivne kampanje. 

19. junija bo potekal evropsko usklajeni nadzor »Alcohol & drugs marathon«

Agencija bo v poletnih mesecih s široko medijsko kampanjo opozarjala, da alkohol ne sodi v promet. Preko javnega poziva agencija sofinancira preventivne aktivnosti več nevladnih organizacij, ki bodo izvajale aktivnosti in dogodke na temo alkohola, hitrosti in motoristov.

Policisti bodo v obdobju nacionalne preventivne akcije izvajali nadzor nad psihofizičnim stanjem udeležencev v cestnem prometu, ki je usmerjen v preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola. Poleg tega bo vsaka Policijska uprava izvedla vsaj en poostren nadzor po metodologiji »Promil«, kar pomeni, da bo v skladu s problematiko na svojem območju načrtovala poostren nadzor, kjer bo sodelovalo večje število  patrulj, ki bodo opravile preizkus alkoholiziranosti z vsakim udeležencem, ki bo pripeljal mimo.

Navedeni nadzor je evropsko usklajen znotraj mednarodne organizacije prometnih policij ROADPOL. Tako bodo aktivnosti potekale v večini evropskih držav.

V soboto, 19. junija 2021, bo potekal tudi nadzor »Alcohol & drugs marathon«, neprekinjeno 12 ur v nočnem času.

Alkohol v prometu v obdobju 1. januarja do 31. maja 2021

Na področju alkohola beležimo v prvih petih mesecih letošnjega leta izboljšanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Do konca letošnjega maja se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pripetilo 448 prometnih nesreč oziroma 15 odstotkov manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. Število prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo je prav tako manjše za 15 odstotkov. Skupaj je v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, do konca letošnjega maja umrlo sedem (14) udeležencev oziroma 50 odstotkov manj kot v prvih petih mesecih lanskega leta.

Hudo telesno poškodovanih je bilo 32 udeležencev (27 odstotkov manj), lažje telesno poškodovanih pa je bilo 166 udeležencev (en odstotek manj). Ob tem je potrebno izpostaviti, da je bila letos epidemija razglašena vseh prvih pet mesecev, kar pomeni, da so veljali številni ukrepi, zaradi katerih je bilo na cestah manj prometa. Lani je bila epidemija razglašena sredi marca.

Povzročitelji pod vplivom drog in drugih psihoaktivnih snovi so povzročili 21 prometnih nesreč (lani 32). Povzročili so eno smrtno prometno nesrečo, v kateri je umrla enq oseba, v enakem obdobju lani pa tri. Zaradi prepovedanih drog je bilo odrejenih 639 strokovnih pregledov, v enakem obdobju lani pa 761.

Več preventivnih in nadzornih aktivnosti v poletnih mesecih

V poletnih mesecih, ko se bo promet še povečeval, se bodo temu prilagodile tudi aktivnosti policije in agencije. Stanje varnosti cestnega prometa se lahko v tem obdobju namreč občutno poslabša.

V izogib temu bo policija v tem obdobju izvajala določene aktivnosti pri odpravljanju zastojev. Sodelovali bodo z vzdrževalci cest, ki so pristojni za postavitev ustrezne prometne signalizacije. Policisti bodo prisotni na mestih, kjer bo prihajalo do zastojev in po potrebi urejali promet in preprečevali morebitne kršitve cestnoprometnih predpisov.

Nadzorne aktivnosti bodo usmerjene tudi na tiste ceste, ki jih v poletnih mesecih uporabljajo motoristi, predvsem ob praznikih in ob napovedanih motorističnih prireditvah, ki potekajo v Sloveniji ali sosednjih državah. Prav tako bodo policisti izvajali meritve hitrosti. Na najbolj izpostavljenih cestah bodo promet umirjali tudi s postavitvijo in prestavitvami silhuet policistov z radarjem v naravni velikosti.

Celo poletje bo potekal tudi nadzor nad vozniki tovornih vozil, tudi glede spoštovanja določil odredbe o omejitvi prometa na cestah. Pri opisanih aktivnosti bodo policisti v največji možni meri uporabljali motorna kolesa.

Aktivnosti Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa bodo v poletnih mesecih zajemale naslednje:

  • Nova medijska kampanja za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola »Kol’kor kapljic, tolk’ nesreč«.
  • Nova brošura Nasveti za vožnjo poleti, ki jo bodo razdeljevali na avtocestnih počivališčih in v digitalni obliki z njeno vsebino ozaveščali javnost preko spletnih medijev.
  • Nova brošura, namenjena tovornemu prometu, s katero bodo pospremili nacionalno preventivno akcijo Varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov.
  • Magnetne nalepke za vozila Ustvarimo reševalni pas, ki jih bodo razdeljevali na avtocestnih počivališčih po začetku šolskih počitnic.
  • Izvedli bodo ponovljeno terensko opazovanje glede uporabe mobilnega telefona in pripetosti z varnostnim pasom v 11 mestnih občinah.
  • Okrepili so raziskovanje dejavnikov za nastanek prometnih nesreč voznikov enoslednih motornih vozil, ki ga izvajamo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.
  • V avgustu bodo izvajali aktivnosti za nacionalno preventivno akcijo »Hitrost«.
  • Osmim policijskim upravam so predali 16 silhuet policistov z radarji, kot ukrep za zmanjševanje hitrosti. Silhuete so že postavljene na več lokacijah, ker pa imajo najboljši učinek ob pogostem prestavljanju, bodo v poletnih mesecih njihove lokacije spreminjane.
  • Agencija preko javnega poziva sofinancira preventivne aktivnosti. Več nevladnih organizacij bo tako izvajalo aktivnosti in dogodke v povezavi s temami alkohol, hitrost in motoristi.

Policija in agencija za varnost prometa svetujeta,  da  so  udeleženci  cestnega  prometa v prihajajočih mesecih strpni, saj visoke temperature vplivajo tudi na zbranost in vozne sposobnosti.

Hitrost vožnje naj prilagodijo prometnim in vremenskim razmeram. Dosledno naj upoštevajo cestnoprometne predpise in se temeljito pripravijo na pot, tudi z ustrezno pripravo vozila.

Preverijo naj dela na cesti, morebitne zastoje in uporabijo poti, kjer promet ni tako gost. Če pa vozniki vseeno naletijo na zastoje, naj upoštevajo cestno-prometno signalizacijo in navodila policistov.

Vselej naj bodo še posebej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti – pešce, kolesarje in motoriste. 

Policija in agencija vsem udeležencem v prometu želita varno pot in da bi na vsak cilj prišli srečno.

Starejše novice