Slika je simbolična.
Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini v letošnjem letu.

Mestna občina Maribor je objavila javni razpis, v sklopu, katerega namen je spodbujanje razvoja in oživljanje mesta Maribor v smislu urejenosti zunanjega videza mestnega jedra, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovite obnove fasad, ki neposredno mejijo na ulico ali trg oziroma drugo javno površino, fasad s strehami, ki neposredno mejijo na ulico ali trg oziroma drugo javno površino.

Stavba mora biti vpisana v register kulturne dediščine kot posamezni spomenik ali pa biti na območju, ki je razglašeno kot spomeniško in je vpisano v register kulturne dediščine kot območje dediščine.

Fasade imajo prednost

Prednostno se financira obnova stavb, ki so znotraj območja dediščine – ožje mariborsko mestno jedro. Če zagotovljena sredstva za sofinanciranje obnove stavb znotraj ožjega mariborskega mestnega jedra niso porabljena, se sofinancira obnova stavb tudi znotraj širšega območja mariborskega mestnega jedra.

Mestna občina Maribor v letu 2024 prednostno sofinancira obnovo fasad

Sofinancira se tudi obnova strehe stavbe, če se obnova izvaja skupaj s fasado.  Sofinanciranje samo obnove strehe ni možno.

Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem razpisu

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb ali investitorji obnove stavbe, ki so jim lastniki stavbe ali posameznega dela stavbe dodelili pravico za izvedbo ukrepov na objektu in izpolnjujejo zahtevane pogoje.

Posamezni etažni lastniki objekta ali posamezni solastniki se na javni razpis ne morejo prijaviti.

Višina razpoložljivih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2024 v višini 100.000 evrov. Mestna občina Maribor sofinancira obnovo v višini:

  • 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov obnove za posamezno stavbo v ožjem mestnem jedru,
  • 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov obnove na posamezno stavbo v širšem območju mestnega jedra.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele na naslov občine najkasneje do petka, 26. aprila.

Več informacij o samem razpisu, pogojih in točkovanju pa najdete TUKAJ.

Komentarji (3)

Zvegla (ni preverjeno)

to je ravno za dve bajti obnovit, če nista prehudo zdelani... res radodarno...

Šumar (ni preverjeno)

Kakšni so pogoji...???
Prvi pogoj je da si srbin (yugogolazen) takrat lahko kaj dobiš...

orožnik (ni preverjeno)

Ne se trudit, še predno je bil razpis objavljen, se je vedelo, kdo ga bo deležen! Tak pač je, dragi mariborčani, če se svinjarije dogajajo na državni ravni, kdo pravi, da se ne na občinski.

Starejše novice