Vlada je imenovala predstavnike ustanovitelja v svete več bolnišnic, med drugim tudi v svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor.

Vlada je imenovala nove člane v svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor za mandatno dobo štirih let.

Državo bodo zastopali Mirko Stopar, Andrej Šauperl, Kazimir Miksić, Boris Miha Kaučič, Federico Victor Potočnik in Helena Kujundžič Lukaček. 

Predstavnikom ustanovitelja začne teči mandat s konstitutivno sejo sveta zavoda. Mandat obstoječim članom poteče v septembru.

Vlada je sicer že marca zamenjala predstavnike ustanovitelja, ko je razrešila Jožeta Šabedra, Stanislavo Naterer in Srečka Felixa Kropeta in za preostanek mandata imenovala Kazimirja Miksića, Federica Victorja Potočnika in Simona Trpina.

V skladu s protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, je ministrstvo za zdravje 15. junija objavilo javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda. 

Prispele prijave so bile na podlagi meril ovrednotene in sestavljena je bila lista primernih kandidatov. Svet zavoda poleg drugih predstavnikov sestavlja tudi šest predstavnikov ustanovitelja. 

Mandat trenutnim članom sveta zavoda bo potekel 4. septembra letos.

Starejše novice