Slika je simbolična (foto: Jure Banfi)
Pri Ljudskem vrtu se bo na veliko gradilo. Občina bo v javno-zasebnem partnerstvu poskušala izvesti projekt gradnje garažne hiše, pomožnega nogometnega igrišča in poslovnih prostorov. Investicija pa je ocenjena na več kot 60 milijonov.

Mestna občina Maribor z razpisom javnega naročila išče partnerja za izvedbo tako imenovanega projekta »garažna hiša, pomožno nogometno igrišče in poslovni prostori na območju Ljudskega vrta«. 

Kot so za Mariborinfo pojasnili na Mestni občini Maribor, so se za projekt odločili z namenom zagotavljanja dovolj velikega števila parkirnih mest za osebna vozila, predvsem za potrebe športnih dogodkov in spremljajočih dejavnosti. Menijo, da se bo potreba po parkirnih mestih namreč povečala.

»Garažna hiša na tem delu mesta omogoča umik parkiranih vozil iz ožjega mestnega središča. S prenovo teh delov mesta, kot so nabrežje Lenta, Vojašniški trg in podobni projekti v prihodnosti, se bo širil kakovostni javni prost, dvignila se bo kakovost življenja in razvijala se bo športno-turistična dejavnost ter trgovske in poslovne dejavnosti,« razlagajo na mariborski občini.

Podzemna garažna hiša z več kot tisoč parkirišči

Občina želi z gradnjo javne garažne hiše del mirujočega prometa z ulic v ožjem mestnem jedru preseliti v garažno hišo, s tem pa olajšati parkiranje stanovalcem, poslovnim uporabnikom, uporabnikom okoliških institucij in študentom.

Gre za podzemno garažo, ki bo zraven pritličja obsegala še dve kletni etaži. Število parkirnih mest pa bo v garažni hiši med 1274 in 1316, odvisno od investicijskih ter gradbenih namenov zasebnega partnerja.

»S tem namenom je v odloku o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt iz leta 2009 izrecno določeno, da se po izgradnji podzemnih parkirišč s posebno odredbo omeji in uredi parkiranje v ulicah, ki gravitirajo na območje tega ureditvenega načrta,« dodajajo na mariborski občini.

Nad garažno hišo načrtovano nogometno igrišče

Mariborska občina na platoju garažne hiše načrtuje nogometno igrišče z naravno travo velikosti 64 krat 100 metrov, ki bo tako kot garažna hiša prav tako namenjeno javni rabi.

»Potreba po dodatnem nogometnem igrišču je opredeljena med ukrepi za uresničevanje strategije razvoja športa v Mestni občini Maribor, in sicer za omogočanje optimalnih pogojev za vadbo. Načrtovano nogometno igrišče bo namreč nadomestno nogometno igrišče za vadbo,« razlagajo na občini.

V strategiji je predvideno povečanje števila lokalno pomembnih dogodkov in števila mednarodnih dogodkov oziroma prireditev. 

»Povečane zmogljivosti športne infrastrukture, nadaljnji razvoj športnih dejavnosti, povečevanje števila uporabnikov, obiskovalcev športnih in drugih prireditev na območju Ljudskega vrta, zagotovitev prostorov za trgovsko in poslovno dejavnost ter ukrepi za premaknitev sedanjega mirujočega prometa v objekte utemeljujejo potrebo po garažni hiši in nadomestnem nogometnem igrišču nad njo,« še dodajajo na mariborski občini.

»Občina ne vlaga v projekt nikakršnih denarnih sredstev«

Občina išče investitorja za javno-zasebno partnerstvo. V projekt bo vložila nepremičnine, ki so v občinski lasti, na katerih bo zgrajen javni del projekta oziroma garažna hiša in nogometno igrišče, in sicer izključno v delu, ki je potreben za izvedbo javnega dela projekta.

»Občina ne vlaga v projekt nikakršnih denarnih sredstev, v korist zasebnega partnerja pa bo ustanovila odplačno stavbno pravico za gradnjo javnega dela na teh zemljiščih, s katero zasebni partner pridobi pravico graditi. Tako je stavbna pravica vezana na čas trajanja javno-zasebnega partnerstva, po prenehanju stavbne pravice pa zasebni partner ne prejme nikakršnega nadomestila,« poudarjajo na občini.

Vendar pa občina v okviru partnerstva v korist investitorja ustanovi stavbno pravico na tistem delu nepremičnin, ki je namenjen za gradnjo zasebnega dela projekta.

S tem bo dobil zasebni partner na teh nepremičninah pravico graditi zasebni del projekta oziroma poslovno-stanovanjske objekte.

Kakšne bodo obveznosti zasebnega partnerja?

Na drugi strani pa bo moral zasebni partner za celotni projekt pripraviti prostorsko dokumentacijo. Gre predvsem za izdelavo idejne zasnove, projektiranje in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Prav tako bo partner financiral celotni javni in zasebni del projekta, prevzel vsa tveganja, vezana na pripravo, financiranje, gradnjo in upravljanje v času trajanja partnerstva.

Bo pa na drugi strani v času trajanja partnerstva prejel prihodke od gospodarjenja z javnim delom projekta. Gre predvsem za najemnine za uporabo garažne, po končani gradnji zasebnega dela pa bo oddajal v najem nepremičnine.

Zgradili bi tudi tri ali štiri poslovne objekte

Tako bo zraven javnega dela, torej garažne hiše in nogometnega igrišča, zgrajen še trije ali štirje poslovni objekti, odvisno od odločitve zasebnega partnerja.

Pri tem naj bi dva objekta zraven pritličja obsegala še pet nadstropij, prvi objekt bi naj imel kvadrature okoli deset tisoč kvadratnih metrov, drugi pa okoli tri tisoč kvadratnih metrov.

Tretji objekt bi naj bil po načrtih trinadstropen s skupno kvadraturo okoli 3500 kvadratnih metrov, četrti poslovni objekt pa bi bil pritlični, njegova kvadratura pa bi bila nekaj pod tisoč kvadratnih metrov.

Investicija ocenjena na več kot 60 milijonov

Na občini so za Mariborinfo razkrili, da investicijska vrednost projekta znaša 60.125.825 evrov, pri čemer bi naj konec letošnjega leta podpisali pogodbo z izbranim zasebnim partnerjem, do same gradnje pa bi naj prišlo prihodnje leto.

Komentarji (7)

Milan iz Maribora (ni preverjeno)

Projekt pozdravljam. Sedaj je ob tekmah prava zmeda v mestu. V svetu so poleg stadionov tudi velike garažne hiše in urejena parkirišča. Morda lahko občina uredi nekatere dele centra, kot je na primer Slomškov trg v cono brez avtomobilov.

tomy (ni preverjeno)

Da vidim korenjaka, ki bi v to investiral. Tako veliko garažo bo nemogoče napolnit, od tistega rukera ob tekmi na vsakih 14 dni pa tudi ne bo dovolj kruha. 60 mio eur? Tu ni nobene ekonomske računice, zato partnerja ne bodo našli. Ni to Ljubljana ali Dunaj. Je pa ideja všečna, to pa ja.

Vlado Kokol (ni preverjeno)

Se bere kot nek znanstveno fantastični projekt

In reply to by tomy (ni preverjeno)

TonaTuna (ni preverjeno)

Ko ukinejo parkirna mesta po ulicah, se bo garazna hisa brez problema napolnila.

In reply to by tomy (ni preverjeno)

Mestjanar (ni preverjeno)

Najprej bo zgrajen javni del, ali ne? Seveda! Stožice 2!

.joj. (ni preverjeno)

Če vas mura ne premaga bo še vredu.

ašatan (ni preverjeno)

mENE PA, KOT MEŠČANKO MESTA MARIBORA, KI ŽIVIM BLIZU LJUDSKEGA VRTA, ZANIMA IZ KATERIH SREDSTEV BO PLAČANIH TEH 60 MIO IN VEČ? Županček je že doslej zelo zakreditiral meščane, brez da bi nas vprašal ali se strinjamo ali ne.

Starejše novice