Poprijeli so za delo, uredili pet različnih delovišč in nudili pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je tudi letos organizirala tradicionalno Študentsko delovno brigado. Tokrat je potekala na Koroškem, in sicer v občini Črna na Koroškem. Študentje so tamkajšnjim krajanom pomagali pri odstranjevanju objektov stare čistilne naprave, obnovi številnih mostov, košnji zaraščenih travnikov, urejanju turističnih pešpoti, obnovi objektov in pri domačih vsakdanjih opravilih občanov.

Namen Študentske delovne brigade je pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe, ter pomoč regijam, ki so demografsko ogrožena. Pridni študentje so bili tokrat aktivni na petih različnih deloviščih.

Čistilna naprava v Črni – Študenti so čistili in pripravljali teren za postavitev nove čistilne naprave, kosili travnik in urejali okolico ter podirali zastarele objekte.
Športno igrišče – Kosili in urejali so okolico, odstranjevali zaščitne mreže, barvali nosilne drogove in barvali nadstrešek.
Trim steza in Zelena pot v Črni – Zamenjali so dotrajani podest v brunarici, uredili pešpot, odstranili podrta drevesa in zamenjali dotrajane telovadne naprave.
Žerjav – Prenovili so mostove in brežine potoka, čistili ter odpravili posledice vetroloma.

Hkratiso študenti prostovoljci pri domačih opravilih priskočili na pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini.

Študentska delovna brigada ima bogato tradicijo. Prva je bila organizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali pri popotresni obnovi, leta 2000 so se študenti z istim namenom zbrali v Kobaridu, leta 2001 so na pomoč priskočili prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz.

Odtlej so študentje pomagali še v Osilnici ob Kolpi (2002), v zaledju Slovenske Istre (2003), na Bohorju nad Senovim (2004), v Velikih Laščah v kraju Krvava Peč (2005), v Krajevni skupnosti Gradin (2006), na Obretanovem na Koroškem (2007), v Kozjem (2008), v Vipavi (2009), v občini Grad na Goričkem (2010), v Občini Žužemberk (2011), v Logarski dolini (občini Solčava in Luče (2012)), v Radečah (2013), v Občini Nova Gorica (Krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec (2014)), v Dobrovniku (2015), v Radljah ob Dravi (2016) in v Kranjski gori (2017).

»Tradicija projekta ter podatek, da že dvajseto leto zapored več kot 40 študentov del poletja nameni prostovoljstvu in solidarnosti do soljudi, veseli tako nas kot vse generacije v Sloveniji. Mladi dokazujemo, da želimo širiti kulturo humanitarnosti in verjamemo, da bomo s svojimi dejanji pripomogli k lažjemu in boljšemu življenju občanov. Kljub temu pa bi si želeli, da bi tovrstna dejanja začutilo še več ljudi, saj zadnja leta opažamo, da mladi poletne dni raje preživijo na kakšnem festivalu ali na morju in vedno težje nekaj dni namenijo udeležbi na prostovoljnih akcijah,« je povedala vodja letošnje izvedbe Bernarda Jeraj.

20. let Študentske delovne brigade bo ŠOUM obeležila z jesensko razstavo v Univerzitetni knjižnici Maribor, ob koncu pa sledi tudi veliko srečanje vseh študentov brigadirjev, ki so vsa leta doslej puščali »posledice« po omenjenih lokacijah v Sloveniji.

Starejše novice