V anketi Ninamedie je marca 57,8 odstotka vprašanih odgovorilo, da vladi ne zaupajo, da v boju z epidemijo covida-19 sprejema pravilne odločitve, medtem ko je marca lani podoben delež ljudi vladi zaupal.

Zaupanje v pravilne odločitve vlade je izrazilo 32 odstotkov vprašanih, neopredeljenih pa je bilo 10,2 odstotka anketiranih. Marca 2020 je v pravilnost odločitev vlade zaupalo 58,1 odstotka ljudi, 22,2 odstotka vprašanih vladnim odločitvam ni zaupalo, preostali pa so odgovorili, da ne vedo, poroča STA.

Anketa kaže tudi nižjo zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa v Sloveniji. Pred letom dni je skoraj polovica vprašanih izražala strah pred novim virusom. Po letu dni je takšnih, ki so precej ali zelo zaskrbljeni zaradi virusa, dobrih 37 odstotkov oziroma okoli 10 odstotnih točk manj kot lani. Takšnih, ki sploh niso zaskrbljeni, je letos že nekaj več kot četrtina anketiranih, medtem ko je bilo lani takšnih 13 odstotkov.

Pri ocenah naklonjenosti posameznim vladnim ukrepom, ki veljajo od danes, so bili anketirani glede na povprečno oceno naklonjenosti najbolj naklonjeni začasni prepovedi verskih obredov. Ta je prejela najvišjo povprečno oceno, in sicer 3,88. Začasni prepovedi verskih obredov je bilo tako naklonjenih 65 odstotkov anketiranih, nenaklonjenih pa 17 odstotkov.

Najbolj smo nenaklonjeni zapiranju šol

Večina anketiranih, in sicer skoraj 67 odstotkov, je naklonjenih tudi zaostrenim pogojem za vstop v Slovenijo na meji, nenaklonjenih je nekaj več kot petina, preostali so neopredeljeni. Prav tako sta skoraj dve tretjini anketiranih naklonjeni prepovedi potovanj v države na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene ter posebne izjeme. Ukrepu je naklonjenih 64 odstotkov vprašanih, nenaklonjenih pa 23 odstotkov anketiranih, preostali so neopredeljeni.

Začasni prepovedi vseh prireditev je v anketi naklonjenih 54,5 odstotka vprašanih, medtem ko 29,4 odstotka anketiranih tega ne podpira. Začasni prepovedi zbiranja ljudi je naklonjenih 48,3 odstotka vprašanih, 34,5 odstotka vprašanih pa ji ni naklonjenih, medtem ko preostali niso ne naklonjeni ne nenaklonjeni.

Še nekoliko nižja je naklonjenost omejitvam v javnem prevozu. Tem je naklonjenih 37,8 odstotka anketiranih, nenaklonjenih pa je le 0,1 odstotno točko manj, preostali anketirani so neopredeljeni.

Anketirani so bili glede na povprečno oceno naklonjenosti najbolj nenaklonjeni zapiranju šol in pouku na daljavo. Ukrep je prejel povprečno oceno 2,51, nenaklonjenih mu je bilo skoraj 56 odstotkov anketiranih, naklonjenih pa petina.

Močno nenaklonjeni tudi omejitvam pri prehajanju regij

Polovica, 50,6 odstotka, anketiranih je nenaklonjena tudi omejitvam pri prodaji blaga in storitev, medtem ko slednje podpira slabih 31 odstotkov vprašanih. Podobno je pri podpori obvezni uporabi mask na prostem, ki ji je nenaklonjenih dobrih 50 odstotkov vprašanih, medtem ko ukrep podpira slabih 39 odstotkov anketiranih.

Ukrepu možnosti prehajanja med regijami na velikonočno nedeljo ni naklonjenih 48,8 odstotkov vprašanih, medtem ko je skoraj 36 odstotkov anketiranih ukrepu naklonjenih.

Začasnim omejitvam prehajanja med statističnimi regijami ni naklonjenih dobrih 48 odstotkov anketiranih, podpira pa jih 36 odstotkov. Preostali so neopredeljeni. 47,3 odstotka vprašanih je nenaklonjenih temu, da vrtci in prvo triletje osnovnih šol zagotavljajo le nujno varstvo, medtem ko je 36,5 odstotkov anketiranih ukrepu naklonjenih.

Anketo je s kombinacijo spletnega in telefonskega anketiranja med 29. in 31. marcem na vzorcu 1314 oseb izvedla agencija Ninamedia, od tega sta bili 702 anketi opravljeni telefonsko, 612 pa preko spleta.

Starejše novice